Evenimente recente

Ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?

În această duminică, Evanghelia ne cheamă să înțelegem cât de important este să Îl urmăm pe Mântuitorul Hristos. Astăzi, auzim printre cele mai frumoase cuvinte spuse de Mântuitorul Hristos ucenicilor Săi, înainte ca El să fie judecat și răstignit.

Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu

În duminica de azi Evanghelistul Matei ne pune înaintea ochilor inimilor noastre un dialog pe care Iisus Hristos îl poartă cu un tânăr bogat. Înțelegem că acest dregător, cum este numit în Evanghelie, era un om bun, credincios și, de aceea, se apropie de Mântuitorul. Acesta auzise de Hristos și a înțeles că El este un om de la Dumnezeu și că de la El poate afla calea spre viața cea veșnică.

Îngăduieşte-mă şi îți voi plăti.

Evanghelia de azi ne pune înainte o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o prin tămăduirea unui slăbănog. Mântuitorul, mereu, însoțește cuvântul cu fapta ca să îi încredințeze pe toți de Adevărul pe care îl propovăduiește. Din mulțimea prezentă, făceau parte farisei și cărturari care învățau despre cărțile Vechiului Testament și erau supraveghetori la împlinirea Legii.

Doamne, miluieşte pe fiul meu

Evanghelia din această duminică, a lunaticului, stă în strânsă în legătură cu Sărbătoarea Schimbării la față a Domnului Iisus. Hristos ne arată pe muntele Tabor culmea cea mai înaltă la care poate ajunge omul, în timp ce, astăzi, vedem limita cea mai de jos pe care o poate atinge omul când este departe de Dumnezeu.

Doamne porunceşte să vin la Tine pe apă

În această duminică am ascultat un fragment din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos care ne prezintă o suită de minuni înfăptuite de El. Mântuitorul a silit pe ucenicii Săi să plece înaintea Lui și să treacă de cealaltă parte a Mării Ghenizaretului și, după ce a eliberat mulțimile, S-a suit în munte să se roage, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Matei.