Cred, Doamne!

Ioan9  În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naştere.1 Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb2? Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.3 Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.4 Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii.5 Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului.6 Apoi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuieşte: trimis. Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând.7 Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?8 Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt.9 Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii?10 Acela a răspuns: Omul Care Se numeşte Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut.11 Zis-au lui: Unde este Acela? Și el a zis: Nu ştiu.12 L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb.13 Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii.14 Deci, iarăși îl întrebau și fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd.15 Însă unii dintre farisei ziceau: Acest Om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei.16 Au zis, deci, orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că Proroc este.17 Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea.18 Și i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el acum?19 Au răspuns, însă, părinţii lui şi au zis: Știm că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb;20 dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau Cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine.21 Acestea le-au spus părinţii lui pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă.22 De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el.23 Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul acesta este păcătos.24 A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu că, fiind orb, acum văd.25 Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?26 Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăși? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui?27 Și l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise.28 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe Acesta nu-L ştim de unde este.29 A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este, iar El mi-a deschis ochii.30 Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar, dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.31 Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.32 Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic33. Au răspuns şi i-au zis: În păcate te-ai născut tot şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară.34 A auzit Iisus că l-au dat afară şi, găsindu-l, l-a întrebat: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?35 El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred în El?36 Și a zis Iisus: L-ai și văzut! Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este.37 Iar el a grăit: Cred, Doamne! şi s-a închinat Lui.38

 • În Evanghelia de astăzi aflăm despre vindecarea unui orb din naștere care cerșea la ieșirea din templu, fiind o persoană cunoscută de toți cei care se rugau sau vizitau locașul.
 • Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrebat de către apostoli dacă suferința orbului este un efect al păcatelor lui ori ale părinților săi, întrucât conform Legii Vechiului Testament, atunci când părinții făceau răutați față de lume ori față de Dumnezeu, patru generații erau blestemate.
 • Desigur, orbul nu ar fi putut păcătui înainte de naștere pentru că omul este creat de Dumnezeu, atunci când îi dăruiește sufletul în pântecele mamei, odată cu întruparea.
 • Mântuitorul îi lămurește pe apostoli că nu au păcătuit părinții și nici orbul, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, adică tocmai pentru ca el să Îl întâlnească pe Iisus Hristos pentru săvârșirea acestei lucrări minunate.
 • Orbul din naștere este vindecat de Iisus Hristos și devine ucenic al Său. Astfel, toată suferința lui de multă vreme a căpătat sens prin dobândirea acestor daruri de la Dumnezeu.
 • Așadar, orbul care nu putea vedea cu ochii trupești a primit și lumina ochilor, dar a văzut duhovnicește. Fariseii deși vedeau bine trupește, totuși ei erau orbi duhovnicește.
 • Înainte de a face minunea vindecării, Mântuitorul a zis Eu sunt Lumina lumii, arătând că El este Lumina care dă Viață. Prin întruparea Mântuitorului, lumea este rezidită și omul este recreat, împăcându-l cu Dumnezeu.
 • Mântuitorul îl trimite pe orb să își spele ochii la apa Siluanului pentru a putea vedea, amintind astfel de botezul prin care cei care vor crede se vor lumina.
 • Domnul Iisus Hristos face multe minuni sâmbăta, fiind blamat pentru aceasta de cei orbi duhovnicește, fără iubire de aproape și de Dumnezeu. Dar El face aceasta tocmai pentru a arăta că în El legea se desăvârșește și că ziua sâmbetei a trecut și vine ziua Luminii, a Împărăției lui Dumnezeu, ziua Învierii, ziua veșniciei.
 • Lumina este permanenta petrecere împreună cu Dumnezeu.
 • Orbirea sufletească are loc din cauza păcatelor noastre, a patimilor și a judecăților noastre, dar și pentru că Îl lepădăm din noi pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu avem în noi Lumina Lui Hristos, suntem morți duhovnicește.
 • Dacă credem, trebuie să luptăm mereu cu noi înșine, cu păcatele noastre și să nu judecăm pe ceilalți, pentru că nimeni nu este drept afară de Dumnezeu. Judecata înseamnă lipsa de iubire.
 • Așadar, mesajul Evangheliei de astăzi este că Hristos este Lumina lumii, cu care noi ne-am îmbrăcat la botez.
 • Fără Dumnezeu, omul nu face ceea ce trebuie spre zidire. Numai împreună cu El înțelegem valoarea vieții și scopul nostru pe pământ.

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.