Evenimente recente

Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea

Evanghelia de astăzi aduce în viața noastră cel mai mare prag pe care îl avem de trecut, pentru a ne situa, fie printre păgâni, fie printre următorii lui Iisus Hristos.

Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni.

Evanghelia de astăzi face parte din capitolul al V-lea și ne descrie chemarea ucenicilor la slujirea Evangheliei și minunea pe care Mântuitorul Hristos o săvârșește cu aceștia.

Ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?

Evanghelia de astăzi subliniază sensul acestei vieți pământești ca o permanentă ducere a crucii, dar nu de unul singur ci alături de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos face o diferență clară între cei ce slujesc pe Dumnezeu și cei care gândesc și trăiesc lumește.

Să-i împace cu Dumnezeu ...prin cruce, omorând prin ea vrăjmăşia.

Sfânta Cruce, pe care o numim Sfântă și dătătoare de viață ocupă un loc foarte important în viața noastră și a Bisericii. De aceea, Biserica i-a închinat mai multe zile de pomenire și de cinstire, precum miercurea și vinerea din fiecare săptămână care amintesc de pătimirile Mântuitorului, căci miercuri Mântuitorul a fost vândut de Iuda, iar vineri a fost Răstignit.

Ca tot cel ce crede în El să aibă viaţă veşnică.

Evanghelia de astăzi ne așează în fața conștiințelor noastre, arătându-ne una dintre cele mai frumoase și mai cuprinzătoare convorbiri pe care Mântuitorul le-a avut cu unul dintre învățații vremii  - Nicodim.