Evenimente recente

Iar acestea s-au scris ca să credeţi că lisus este Hristos

Ioan20 În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă!19 Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa.

Hristos a înviat!

’’  IOAN 1 1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2 Acesta era întru început la Dumnezeu. 3 Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4 Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!

Matei21 ar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici1 Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.2Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului;

Care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru!

Marcu10 În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple:32 lată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor;33 îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciu

Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!

Marcu9 În vremea aceea, a venit un om la Iisus zicându-I: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.17 Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte.