Evenimente recente

Doamne, miluieşte pe fiul meu

Evanghelia din această duminică, a lunaticului, stă în strânsă în legătură cu Sărbătoarea Schimbării la față a Domnului Iisus. Hristos ne arată pe muntele Tabor culmea cea mai înaltă la care poate ajunge omul, în timp ce, astăzi, vedem limita cea mai de jos pe care o poate atinge omul când este departe de Dumnezeu.

Doamne porunceşte să vin la Tine pe apă

În această duminică am ascultat un fragment din Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos care ne prezintă o suită de minuni înfăptuite de El. Mântuitorul a silit pe ucenicii Săi să plece înaintea Lui și să treacă de cealaltă parte a Mării Ghenizaretului și, după ce a eliberat mulțimile, S-a suit în munte să se roage, după cum ne relatează Sfântul Evanghelist Matei.

Nu avem aici decât cinci pâini şi doi pești

Evanghelia de azi ne descrie o minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o în Galileea, minune care este regăsită în toate cele patru Evanghelii și are loc la scurt timp după uciderea Sfântului Ioan Botezătorul. Sensul minunii înmulțirii pâinilor și peștilor, este unul tainic, întrucât ea este o prefigurare a Cinei Celei de Taine și a Sfintei Euharistiei.

După credința voastră, fie vouă!

Evanghelia de azi ne aduce înaintea ochilor duhovnicești invitația de a călători în Galileea, locul în care Mântuitorul a săvârșit o mare parte din minuni, arătându-și puterea dumnezeiască.

Îndrăznește, fiule!

Evanghelia de azi ne pune înainte o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o prin tămăduirea unui slăbănog. Mântuitorul, mereu, însoțește cuvântul cu fapta ca să îi încredințeze pe toți de Adevăr. Din mulțimea prezentă, făceau parte farisei și cărturari care învățau despre cărțile Vechiului Testament și erau supraveghetori la împlinirea Legii.