Evenimente recente

Iar ei îndată…au mers după El.

Ne găsim în a doua duminică după Rusalii, duminică în care Biserica noastră îi cinstește pe toți Sfinții Români, din neamul nostru, care prin nevoința lor au împodobit cerul.

Cu noi oare ce va fi?

Această duminică, numită a tuturor sfinților, este așezată după duminica pogorârii Duhului Sfânt, pentru a înțelege că pogorârea s-a înfăptuit pentru zidirea Bisericii și pentru sfințirea omului. Sfinții sunt aceia care, prin credință dreaptă, cu lucrarea Duhului Sfânt, s-au unit cu Dumnezeu.

Cu adevărat, Acesta este Prorocul

În această duminică, numită Duminica Mare, Biserica sărbătorește praznicul Pogorârii Sfântului Duh deasupra apostolilor Mânuitorului. Acest praznic este sărbătorit la 50 de zile după Învierea Mântuitorului și la 10 zile după Preaslăvirea Sa prin Înălțarea la ceruri și șederea pe Tronul Sfintei Treimi, de-a dreapta Lui Dumnezeu Tatăl.

Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog

Evanghelia de azi prezintă o importanță deosebită întrucât conține esența învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Ea ne prezintă rugăciunea lui Iisus Hristos dinaintea Sfintelor Sale pătimiri, care poartă numele de rugăciunea arhierească. Cuvintele Mântuitorului lămuresc scopul venirii Sale în lume, respectiv deschiderea drumului către comuniunea omului cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere

Evanghelia de astăzi, din ultima duminică până la Înălțarea Domnului, ne relatează o minune săvârșită în Ierusalim de către Mântuitorul, prin care El a vindecat un orb din naștere.