Evenimente recente

Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc!

Matei6 Zis-a Domnul: Dacă veţi ierta oamenilor greşelile lor, va ierta şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;14 iar dacă nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.15 Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi întunecă feţele, ca să se arate oamenilor că postesc.

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu!

Matei25 Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.31 Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.32  Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.33

Tată, am greşit la cer şi înaintea ta!

Luca15 Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii.11 Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!

Luca18 Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş.10 Fariseul, stând drept, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, preadesfrânaţi, sau ca şi acest vameş.11 Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.<

O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești!

Matei15  În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.21 Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol.22 Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl ruga