Evenimente recente

Ia-ţi patul tău şi umblă!

Luca5 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.1 Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare.2 În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.3 Căci u

Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!

Marcu15-16 În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui lisus.43 Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.44 Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Ios

Iar acestea s-au scris ca să credeţi că lisus este Hristos

Ioan20 În ziua cea dintâi a săptămânii, fiind seară şi uşile fiind încuiate, acolo unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă!19 Şi, zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa.

Hristos a înviat!

’’  IOAN 1 1 La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. 2 Acesta era întru început la Dumnezeu. 3 Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 4 Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.

Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!

Matei21 ar când s-au apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe la Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici1 Zicându-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine.2Şi dacă vă va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului;