Evenimente recente

Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri!

Matei 1823-35   Zis-a Domnul pilda aceasta: Asemănatu-s-a Împărăţia Cerurilor omului împărat care a hotărât să facă socoteala cu slugile sale.24 Şi, începând să facă socoteala, i s-a adus un datornic cu zece mii de talanţi.

Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo şi se va muta!

Matei 1714-23  În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind14 înaintea Lui şi zicându-I: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă.15 Şi l-am adus la ucenicii Tăi, însă ei n-au putut să-l vindece.16 Iar Iisus, răspunzând, a zis:

Îndrăzniţi, Eu sunt

Matei 14:22 Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. 23 Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo.

Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!

Matei 927-35 În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se țineau după El, strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David!27 Iar după ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta?

Îndrăzneşte, fiule! Iartate sunt păcatele tale!

Matei 91-8 În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.1 Şi, iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule!