Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat

Ioan 7 1-13 În vremea aceea Iisus, ridicându-Și ochii către cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească1, precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui2. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis3. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit4. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea5. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit6. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine7, căci cuvintele pe care Mi le-ai dat, Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut acum că Tu M-ai trimis8. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai Tăi9. Și toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei10. Și Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una, precum suntem Noi11. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat; și i-am păzit şi n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura12. Iar acum vin la Tine şi pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplină în ei13.

 • Cuvintele Evangheliei de astăzi subliniază faptul că este necesar ca toți creștinii să fie uniți, întrucât cei care trăiesc în dezbinare nu se pot apropia de Dumnezeu.
 • Rugăciunea arhierească a Mântuitorului ne arată că El a venit în lume pentru a arăta oamenilor Adevărul, adică să se descopere pe Sine ca Fiu al Lui Dumnezeu și să ne dăruiască viața cea veșnică, arătându-ne calea care duce la mântuire.
 • Domnul Iisus Hristos Se roagă Tatălui pentru toți cei care cred, sau vor crede în El.
 • Această duminică este, de asemenea, închinată Sinodului I Ecumenic ținut în anul 325 sub ocrotirea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, cu scopul de a reitera adevărata credință. Această întrunire a fost generată de faptul că un preot, pe nume Arie, învăța lumea o dogmă nouă, neadevărată, respectiv că doar Tatăl este Dumnezeu, Fiul fiind doar o creatură superioară. De aceea, Sfinții Părinți s-au reunit și au mărturisit, așa cum învățaseră de la urmașii apostolilor, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, adică nu creat, deoființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
 • Învățătura lui Arie, care nega dumnezeirea Fiului, era erezie întrucât anula credința omului în viața veșnică și în învățătura cea dreaptă. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu adevărat, atunci nu mai există nici biruința omului împotriva păcatului și a diavolului.
 • La Sinodul I Ecumenic, a fost formulat în opt articole adevărul despre persoana Mântuitorului, care formează prima parte a Crezului pe care îl rostim până în zilele noastre.
 • Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și egal cu Tatăl. El a coborât pe pământ cu Trup și Suflet de om pe care și le-a asumat din Sfânta Fecioară Maria și a devenit Fiul Omului. Astfel, toți fiii oamenilor, care cred în Iisus Hristos, pot deveni fii ai lui Dumnezeu, așa cum ne spune Sfântul Atanasie cel Mare.
 • Iisus Hristos i-a iubit desăvârșit pe toți cei pe care i-a întâlnit: bolnavi, oameni schimonosiți de păcate și de boli, pe călăii săi, rugându-Se pentru iertarea lor. Numai Dumnezeu putea face asta și, de aceea, numai El putea să ne dea porunca nouă a iubirii Să vă iubiți unii pe alții, precum Eu v-am iubit pe voi.
 • Astăzi regăsim în lume foarte mulți arieni care neagă Dumnezeirea lui Iisus Hristos, calcând în picioare jertfa și învierea Sa, conducând lumea în întunericul deznădejdii. Împotriva Binelui celui mai mare se luptă răul cel mai mare care este Satan, încercând să facă din Hristos un simplu om. Răul luptă și din afară (Nero, Irod) dar și din mijlocul Bisericii, întrucât Arie era preot, al doilea Iuda după cum l-a numit Biserica.
 • Greșeala cea mai mare pe care o poate face omul este să se considere centrul lumii și măsura tuturor lucrurilor. Din cauza egoismului, omul modern s-a îngustat și încearcă să Îl îngusteze și pe Hristos la omenitate, la măsura neputincioasă a omului.
 • Efectul arianismului este relativismul credinței care a condus la relativismul moral.
 • Cine nu crede în Simbolul de credință pe care noi îl mărturisim, nu este a lui Hristos, ci este a lui Satan. Această erezie însemnă împărtășirea arianismului.
 • Așadar, astăzi, Biserica sărbătorește biruința credinței universale, sobornicești asupra minții înfumurate a omului. Biserica ortodoxă va învinge arianismul european, după cum l-a învins și pe Arie.
 • Omul nu poate fi nemuritor dacă nu mărturisește credința cea dreaptă în Iisus Hristos Care este Adevărul întrupat.
 • Noi românii am luat credința de la apostolul Andrei, ucenic al Lui Hristos, fiind mult mai datori în fața lui Dumnezeu să păstrăm credința adevărată. Aceasta este șansa unică de a supraviețui în lumea în care trăim.
 • Trebuie să credem cu totul cugetul și sufletul că Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu, întrupat din iubire, pentru ca noi să devenim fii ai Lui Dumnezeu.
 • Dumnezeirea lui Iisus Hristos este șansa nemuririi noastre.

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.