Evenimente recente

O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești!

Matei15  În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului.21 Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol.22 Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl ruga

Toţi murmurau…că a intrat să găzduiască la un om păcătos

LUCA 19/1 Şi intrând, trecea prin Ierihon. 2 Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. 3 Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. 4 Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.

Fiule al lui David, miluieşte-mă!

Luca18 În vremea aceea, pe când Se apropia Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind.35 Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce se întâmplă.36 Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul.37 Atunci el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!38 Şi

Duceți-vă și vă arătați preoților

LUCA 17 În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi, care au stat departe12 şi care au ridicat glasul, zicând: Iisuse, Învăţătorule, miluieşte-ne!13 Şi, văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor.

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

MATEI 4  În vremea aceea, auzind că loan a fost întemniţat, Iisus a plecat în Galileea.