Evenimente recente

Îndrăznește, fiule!

Evanghelia de azi ne pune înainte o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o prin tămăduirea unui slăbănog. Mântuitorul, mereu, însoțește cuvântul cu fapta ca să îi încredințeze pe toți de Adevăr. Din mulțimea prezentă, făceau parte farisei și cărturari care învățau despre cărțile Vechiului Testament și erau supraveghetori la împlinirea Legii.

Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?

Evanghelia de azi ne arată o minune făcută din mila revărsată de Mântuitorul Hristos asupra celor ce aveau nevoie de ajutorul Său, confirmând o veche profeție a lui Isaia care spunea despre Mesia: Acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Într-adevăr Iisus a venit pe pământ să vindece omul și îl scoată din ghearele păcatului care aduce moartea sufletului și a trupului.

Şi iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus

Evanghelia de azi ne transmite, încă o dată, încredințarea că glasul Cuvântului lui Dumnezeu are putere să ne dăruiască întărire în credință și în lucrarea de mântuire a sufletelor noastre.

Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu şi toate acestea se vor adăuga vouă

Evanghelia de azi ne arată cât de importantă este, pentru viața noastră temporară și veșnică, vederea. Conștiința care este lumina lui Dumnezeu din firea noastră ne ajută să avem vedere duhovnicească asupra vieții pământești și asupra aceleia ce urmează, prin binecuvântarea Celui de Sus.

Iar ei îndată…au mers după El.

Ne găsim în a doua duminică după Rusalii, duminică în care Biserica noastră îi cinstește pe toți Sfinții Români, din neamul nostru, care prin nevoința lor au împodobit cerul.