Evenimente recente

Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu!

Luca 826-39 În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gherghesenilor, care este în faţa Galileei.26 Şi, ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte.27 Văzându-L pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea Lui şi cu

Cine are urechi de auzit, să audă!

Luca 85-15 Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa.

Proroc mare S-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său

Luca 711-16 În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare.11 Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, iar mulţime mare din cetate era cu ea.12 Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge!

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este

Luca 631-36   Zis-a Domnul: Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea.31 Şi, dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei;32 şi, dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea?

Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!

Luca 51-11   În vremea aceea Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret1 şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele.2 Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimil