Stareți

Timp de 250 de ani, mănăstirea a fost administrată de egumeni greci, urmați apoi de stareți români. Lista acestora a fost reconstituită după documente și acte ale mănăstirii aflate la Arhivele Naționale. Îi menționăm în continuare în ordinea cronologică:

1. Arhim. Grigorie 1614 - 1624
2. Arhim. Athanasie 1626 - 1647
3. Arhim. Paisie 1647 - 1649
4. Arhim. Galaction 1649 - 1654
5. Arhim. Serafim 1654 - 1662
6. Arhim. Ioachim 1662 - 1663
7. Arhim. Chiprian 1663 - 1668
8. Arhim. Damaschin 1668 - 1670
9. Arhim. Dionisie 1670 - 1672
10. Arhim. Partenie 1673 - 1686
11. Arhim. Paisie 1686 - 1690
12. Arhim. Partenie 1690 - 1705
13. Arhim. Chiril 1705 - 1709
14. Arhim. Timotei 1709 - 1722
15. Arhim. Visarion 1722 - 1726
16. Arhim. Ieremia 1726 - 1730
17. Arhim. David 1730
18. Arhim. Macarie 1730 - 1743
19. Arhim. Iosif 1743 - 1750
20. Arhim. Ioanichie 1750 - 1752
21. Arhim. Filaret 1752 - 1758
22. Arhim. Teodosie 1758 - 1761
23. Arhim. Athanasie 1761 - 1781
24. Arhim. Hrisant 1781 - 1792
25. Arhim. Ignatie 1792 - 1813
26. Arhim. Teodosie 1813 - 1818
27. Arhim. Grigorie 1818 - 1823
28. Arhim. Teoclit 1823 - 1827
29. Arhim. Romano 1827 - 1837
30. Arhim. Avramie 1837
31. Arhim. Sava 1837 - 1849
32. Arhim. Serafim 1849 - 1853
33. Arhim. Ioachim 1853 - 1860
34. Arhim. Grigorie 1860 - 1863
35. Protos. Irineu 1927 - 1941
36. P.S. Policarp 1942
37. Protos. Irineu 1943 - 1944
38. Arhim.  Ioil 1944 - 1946
39. Ierom. Artemie 1946
40. Ierom. Antim 1946 - 1948
41 .Arhim. Ioil 1948
42. Protos. Miron 1948 - 1950
43. Protos. Meletie 1950
44. P.S. Varsanufie 1998 - 2006
45. Arhim. Nectarie 2006 - prezent