Ia-ţi patul tău şi umblă!

Luca5 În vremea aceea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim.1 Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare.2 În acestea zăcea mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei.3 Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era cuprins.4 Şi era acolo un om care era bolnav de treizeci şi opt de ani.5 Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi, ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos?6 Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.7 Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă!8 Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă.9 Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu este îngăduit să-ţi iei patul.10 El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă.11 Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă?12 Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus Se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.13 După aceasta, Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.14 Atunci, omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel Care l-a făcut sănătos.15

  • Ne aflăm în perioada plină de bucurie a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, perioadă în care ni s-a arătat nemărginita Sa milostivire și dragoste față de toți.
  • Evanghelia de azi este rostită de către preot de fiecare dată când săvârșește sfințirea cea mică a apei, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică și în casele credincioșilor. Aceasta ne vorbește despre o minune pe care Domnul Iisus a făcut-o față de un om suferind, care a așteptat vreme îndelungată la o scăldătoare, în speranța că va fi vindecat de neputința lui.
  • Vitezda, denumirea scăldătoarei pe care am auzit-o astăzi, înseamnă Casa milostivirii. În locul acela, bolnavii așteptau tulburarea apei, întrucât cine intra primul în apa tulburată de îngerul trimis de Dumnezeu, se făcea sănătos, indiferent de cauza suferinței sale.
  • Bolnavul din Evanghelia de astăzi era singur, fără niciun ajutor, așa după cum acesta Îi mărturisește Domnului la întrebarea Voiești să te faci sănătos?
  • Mântuitorul îl vindecă pe bolnav, fără ca aceasta să-L cunoască, ori să-I ceară, precum în alte situații, pentru îndelunga sa perioadă de suferință în care a răbdat în singurătate, fără să judece și fără să își piardă nădejdea.
  • Bolnavul a dorit să Îi mulțumească Lui Dumnezeu și a mers la templul din Ierusalim unde L-a reîntâlnit pe Hristos, cunoscându-L de aceasta dată și făcându-le și celorlalți cunoscută minunea săvârșită cu el.
  • Sfinții Părinți spun că răbdarea, tăcerea și neosândirea vor fi mereu răsplătite de Dumnezeu și că prin acestea dobândim pacea inimii.
  • Unii oamenii erau revoltați că bolnavul fusese vindecat într-o zi de sâmbătă, pentru că erau departe de dragostea către aproapele lor și către Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu se împlinește prin cuvinte, care nu au valoare, ci prin fapte. Faptele bune arată dragostea față de Dumnezeu, iar ziua de sărbătoare este slujitoare când facem fapte prin care Dumnezeu Se preamărește.
  • Evanghelia ne îndeamnă să-i ajutăm pe cei săraci, ori singuri, ori în suferință, să iubim comuniunea și să ne deschidem inimile către aproapele nostru.
  • Îl rugăm pe Mântuitorul să vindece neputința sufletelor și trupurilor noastre pentru a fi împreună lucrători cu El până la sfârșitul veacurilor.