Evenimente recente

Nimeni nu poate să slujească la doi domni

Problema grijilor exagerate, precum și preocuparea pentru bunăstarea materială, au constat dintotdeauna o preocupare majoră a oamenilor. Vedem cum aceștia se ceartă cu apropiații lor, de dragul bogățiilor și, chiar dacă oamenii ajung să dețină averi numeroase, bogăția materială nu le poate procura liniștea, pacea și bunăstarea sufletească.

Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.

În a doua duminică după Rusalii, fiecare Biserică Ortodoxă în parte își cinstește sfinții neamului. Astfel, Biserica Ortodoxă Română îi cinstește, în această duminică, pe sfinții născuți pe meleagurile noastre, sau pe cei care s-au nevoit în țara noastră. Vedem cum, după pogorârea Duhului Sfânt, harul începe să dea rod în neamul omenesc, apărând astfel sfinții cei bineplăcuți lui Dumnezeu.

Cu noi oare ce va fi?

Ne aflăm astăzi în prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, duminică în care s-a constituit Biserica ca așezământ al lucrării Harului Lui Dumnezeu, cu scop unic de a sfințire a lumii și a omului de pe întregul pământ.

Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecimea are o importanță deosebită pentru întreaga creștinătate, întrucât marchează începutul Bisericii, ca trup a lui Hristos. Astfel, Hristos devine Capul Bisericii, iar clericii și credincioșii sunt, fiecare, mădulare ale acesteia.

Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească

A șaptea duminică după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus, cea în care ne găsim astăzi, este dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Astfel, ne-a mai rămas o singură săptămână până la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt.