Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat!

Marcu15-16 În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui lisus.43 Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit aşa curând şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.44 Deci, aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul.45 Atunci Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.46 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.47 Şi, după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă1. Şi dis-de-dimineaţă, în ziua cea dintâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt;2 şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?3 Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.4 Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.5 Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.6 Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus vouă.7 Şi, ieşind, au fugit de la mormânt, căci erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.8

 

 • Faptul că Domnul Iisus Hristos a rămas pentru trei zile cu Trupul în mormânt, are semnificația de a arăta că El, cu adevărat, a murit pe cruce atunci cînd a fost răstignit.
 • Astfel moartea Sa nu este o iluzie, ci un lucru adevărat, un fapt istoric.
 • Odată cu moartea Mântuitorului și punerea Sa în mormânt, s-a născut pentru toți oamenii posibilitatea de a ajunge în rai, de a trece de la moarte la Viață, de a găsi bucuria sufletească după despărțirea trupului de suflet.
 • Prin ridicarea Sa cu Trupul din mormânt, Mântuitorul ne-a arătat că nu încetăm să existăm după moarte.
 • Prin credința în Hristos răstignit și înviat, nădăjduim că ne vom întâlni cu toți cei care au plecat din această lume, dacă vom viețui pe acest pământ așa după cum se cuvine, respectând poruncile Lui.
 • Faptul că, după  învierea Sa, Mântuitorul a rămas în lume timp de 40 de zile, ne arată faptul că Domnul Hristos nu s-a despărțit de lume, ci a rămas prezent în aceasta, așa după cum le zicea ucenicilor, până la sfârșitul veacurilor.
 • Învierea Mântuitorului reprezintă restaurarea firii omenești.
 • După crearea lui Adam, acesta a văzut-o pentru prima oară de Eva, femeia pe care Dumnezeu i-a dat-o.
 • La recrearea lumii, pe Domnul Iisus Hristos, Noul Adam, pentru prima dată l-a văzut o femeie, martoră a Învierii Sale.
 • Femeile mironosițe au fost numite de Sfinții Părinți Evangheliste către Evangheliști, întrucât ele s-au făcut propovăduitoare ale Evangheliei către apostolii care au răspândit mai departe vestea Învierii.
 • Prin gestul lor, firea femeiască a fost ridicată din nou, la locul pe care l-a avut înainte de căderea în păcat.
 • Prin Înviere, omul devine frate cu Iisus Hristos.
 • Cine stă în comuniune cu Dumnezeu, devine veșnic. Bărbatul și femeia au fost chemați în mod egal la demnitatea de a deveni fii al Lui Dumnezeu și de trăi veșnicia în comuniune cu El.
 • Supunerea față de legile lui Hristos nu este o renunțare la libertate personală, ci este începutul libertății și eliberarea de patimi.
 • Omul nu are o existență prin sine, ci primită în dar de la Dumnezeu, pentru că în fața morții numai Hristos ne-a dat răspuns cu privire la viața de după moarte.
 • Mântuitorul a adus o viziune nouă asupra femeii și a bărbatului. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, ambii au aceleași responsabilități duhovnicești.
 • Femeia și bărbatul sunt egali în fața lui Dumnezeu și amândoi luptă pentru mîntuire. De aceea, orice luptă pentru recunoașterea superiorității unuia sau altuia sunt absurde. Slujirile diferite la care sunt supuși femeia și bărbatul sunt, în realitate, complementare.
 • Mântuitorul Hristos s-a arătat de mai multe ori pentru încurajarea apostolilor întru propovăduirea Evangheliei Sale. Apostolii erau ascunși, temători, deznădăjduiți, iar femeile și-au învins frica, iar prin credincioșie și devotament, au venit la mormânt.
 • Femeile purtătoare de mir au dat dovadă de dragoste și au fost răplătite cu bucuria de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos. Ele reprezintă icoana oricărei femei care a devenit, prin credință, martiră, muceniță, cuvioasă, mamă devotată și a oricărei femei care Îl poartă pe Hristos în sufletul ei.
 • Să avem curajul mironisițelor de a-L căuta pe Hristos în rugăciune și bucuria de a-L propovădui prin credință și fapte bune.

                   Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.