Evenimente recente

Cei doi demonizaţi din Gadara

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, pasajul în care se relatează minunea săvârşită de Mântuitorul Hristos cu cei doi demonizaţi care locuiau în cimitir.

Rugăciunea să fie încredinţată de împlinirea ei

Pericopa evanghelică din cea de-a IV-a duminică după Rusalii, ne înfăţişează momentul scripturistic, în care Hristos vindecă un slujitor bolnav, rugat fiind de stăpânul acestuia.

Mântuirea sufletului - grija care primează

În perioada din an, când pământul lucrat începe să dea roadele sale, iar oamenii sunt preocupaţi mai mult cu frământările lumeşti, Biserica a rânduit o duminică, în care să vorbească oamenilor despre adevărata grijă a vieţii lor.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

În data de 29 iunie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. La Sfânta Liturghie, în predica sa, Părintele Stareţ  Nectarie Arhimandritul a menţionat reperele biografice ale acestor apostoli şi a evidenţiat importanţa deosebită a activităţii misionare, desfăşurată de către aceştia.

Sărbătoarea credinţei şi a mărturisirii româneşti

În această duminică, Biserica Ortodoxă prăznuieşte toţi sfinţii români, care şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu, jertfindu-se pe altarul credinţei şi urmându-L deplin de Iisus Hristos.