Evenimente recente

Lăsarea noastră în voia lui Dumnezeu aduce pace și bucurie sufletească

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică, în care este reliefată pescuirea minunată petrecută Sfinţilor Apostoli Petru, Iacov şi Ioan, datorită încrederii lor în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos.

Predica Părintelui Arhimandrit Nectarie, stareţul mănăstirii, a adus lămuriri asupra simbolurilor pe care le găsim în acest pasaj biblic.

Urmarea lui Hristos în suferinţă şi bucurie

În duminica succesoare praznicului Înălţării Sfintei Cruci, Biserica ne îndeamnă la urmarea lui Hristos prin asumarea Crucii.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, tâlcuind pericopa evanghelică, citită la Sfânta Liturghie, a vorbit credincioşilor despre lepădarea de sine şi împlinirea celei mai importante porunci hristice – iubirea.

Crucea - semn al iubirii desăvârşite

În Biserica Ortodoxă, sărbătorile nu sunt o simplă comemorare a evenimentelor din viaţa Mântuitorului Hristos sau din istoria creştinilor, ci sunt mijlocul prin care oamenii credincioşi iau parte activ la momentele din istoria mântuirii. Despre acest lucru a vorbit astăzi Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în cuvântul său de învăţătură, rostit în timpul Sfintei Liturghii. 

Crucea este calea spre Inviere

Duminica de astăzi este premergătoare marelui praznic al Înălţării Sfintei Cruci. Astfel, la Sfânta Liturghie s-a citit o pericopă evanghelică specială, urmată de predica Părintelui Stareţ Nectarie Arhimandritul.

Naşterea Maicii Domnului

Naşterea Maicii Domnului este moment de prăznuire în Biserica Ortodoxă pentru că Preasfânta Fecioară Maria s-a făcut pricina mântuirii noastre.

În cuvântul de învăţătură, pe care Părintele Arhimandrit Nectarie, Stareţul mănăstirii l-a rostit în timpul Sfintei Liturghii, s-a evidenţiat faptul că  Preacurata Fecioară este cea care a făcut posibilă întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu. Datorită neprihănirii şi curăţiei Sfintei Fecioare Maria, a fost cu putinţă ca Fiul lui Dumnezeu să Se facă om şi să realizeze eliberarea oamenilor din robia păcatului şi a iadului.