Învierea din morţi a fiicei lui Iair

Pericopa evanghelică citită astăzi în timpul Sfintei Liturghii ne înfăţişează două fapte minunate săvârşite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Mai întâi tămăduirea unei femei bolnave de doisprezece ani, iar apoi întoarcerea din morţi a fiicei lui Iair.

În predica sa, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a arătat rolul esenţial pe care credinţa l-a avut la înfăptuirea celor două minuni.

Tipul femeii din evanghelia de astăzi este des întâlnit în zilele noastre. Mulţi oameni suferinzi se văd nevindecaţi, ştiinţa medicală ajutându-i doar până la un anumit punct. Tămăduirea bolii întârzie să apară, atunci când omul nu vede în suferinţa sa o cale de cunoaştere a lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu rânduieşte ca alinarea trupească a oamenilor să se petreacă în chip minunat în Biserică, prin intermediul sfinţilor şi prin puterea credinţei.