Evenimente recente

Sfântul Ilie Tesviteanul - proorocul de ieri şi de mâine

În fiecare an, la 20 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Măritului Prooroc Ilie Tesviteanul.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie, în cuvântul de învăţătură a relatat pe scurt viaţa Sfântului Prooroc Ilie şi a evidenţiat importanţa deosebită a activităţii acestuia, în istoria mântuirii. 

 

 

Cei doi demonizaţi din Gadara

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, pasajul în care se relatează minunea săvârşită de Mântuitorul Hristos cu cei doi demonizaţi care locuiau în cimitir.

Rugăciunea să fie încredinţată de împlinirea ei

Pericopa evanghelică din cea de-a IV-a duminică după Rusalii, ne înfăţişează momentul scripturistic, în care Hristos vindecă un slujitor bolnav, rugat fiind de stăpânul acestuia.

Mântuirea sufletului - grija care primează

În perioada din an, când pământul lucrat începe să dea roadele sale, iar oamenii sunt preocupaţi mai mult cu frământările lumeşti, Biserica a rânduit o duminică, în care să vorbească oamenilor despre adevărata grijă a vieţii lor.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

În data de 29 iunie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. La Sfânta Liturghie, în predica sa, Părintele Stareţ  Nectarie Arhimandritul a menţionat reperele biografice ale acestor apostoli şi a evidenţiat importanţa deosebită a activităţii misionare, desfăşurată de către aceştia.