Evenimente recente

Exprimarea iubirii ne oferă identitate

În această duminică, Biserica ne aduce aminte de bogatul nemilostiv şi de săracul Lazăr. Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în predica sa a menţionat faptul că cel care are dragoste există, pe când cel care nu iubeşte este ca şi inexistent. Astfel, în Evanghelie este menţionat doar numele celui sărac, nu şi pe al celui bogat.

Sfântul de pe Colina Bucuriei

Praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie este prilej de sărbătoare pentru creştinii ortodocşi de pretutindeni. Sfintele sale moaşte străjuiesc dealul catedralei patriarhale din Bucureşti şi sunt izvor de tămăduire tuturor celor care cer ajutor şi se încred în puterea harică a sfântului lui Dumnezeu.

Virtuţile înalţă la ceruri, pe când păcatele se odihnesc în glod

Pericopa evanghelică de astăzi vorbeşte despre minunea săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin vindecarea unui demonizat din ţinutul Gherghesenilor.

Părintele stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit credincioşilor despre consecinţele păcatului, dar şi despre importanţa refuzului plăcerilor lumeşti cu care diavolul ne amăgeşte.

Chipul lui Hristos să fie zugrăvit în inimă şi pe lemn

În duminica a XXI-a după Rusalii, Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Părinţi care au participat la al VII-lea Sinod Ecumenic, pentru a preciza datorita cinstire cuvenită icoanelor, spre slava lui Dumnezeu şi a casnicilor Săi.

Sfânta Parascheva cea mult ajutătoare

Sfânta Liturghie de astăzi a fost săvârşită în cinstea Preacuvioasei noastre Maici, Sfânta Parascheva.

Părintele stareţ, după citirea pericopei evanghelice, a rostit predica, în care a subliniat virtuţile şi biruinţele, pe care Sfânta Parascheva le-a dobândit în lupta vieţii sale.