Evenimente recente

Sobornicitatea adevărului creştin

În duminica ce urmează Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Părinţi care au participat la primul Sionod Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în anul 325.

Înălţarea Domnului - ziua demnităţii omului

Înălţarea Domnului este încă o zi a bucuriei, dăruită nouă de Mântuitorul Hristos.

Timp de patruzeci de zile după Învierea Sa, Mântuitorul a stat pe pământ pentru a-i încredinţa pe apostoli de realitatea Învierii. Hristos a mâncat din cele oferite Lui de către apostoli, arătându-le că trupul Lui este real, şi nu o nălucă.

Lumina cea adevărată, descoperită orbului

În duminica dinaintea Înălţării Domnului se face pomenirea vindecării, de către Mântuitorul Hristos, a orbului din naştere. După citirea Sfintei Evanghelii a urmat predica, rostită de Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu.

Femeia samarineancă se bucură de apa cea vie

În Duminica Femeii samarinence, la Sfinta Liturghie, s-a citit pericopa evanghelică în care este prezentat momentul întâlnirii Mântuitorului Iisus Hristos cu o femeie din  oraşul Sihar provincia Samaria.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena

Astăzi s-a celebrat Sfânta Liturghie în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi a maicii sale Elena. La sfârşitul slujbei, Părintele Protosinghel Ipolit Lazăr a rostit un panegiric, în care a evidenţiat contribuţia extraordinară pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au avut-o în istoria Bisericii.