Evenimente recente

Virtuţile înalţă la ceruri, pe când păcatele se odihnesc în glod

Pericopa evanghelică de astăzi vorbeşte despre minunea săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin vindecarea unui demonizat din ţinutul Gherghesenilor.

Părintele stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit credincioşilor despre consecinţele păcatului, dar şi despre importanţa refuzului plăcerilor lumeşti cu care diavolul ne amăgeşte.

Chipul lui Hristos să fie zugrăvit în inimă şi pe lemn

În duminica a XXI-a după Rusalii, Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Părinţi care au participat la al VII-lea Sinod Ecumenic, pentru a preciza datorita cinstire cuvenită icoanelor, spre slava lui Dumnezeu şi a casnicilor Săi.

Sfânta Parascheva cea mult ajutătoare

Sfânta Liturghie de astăzi a fost săvârşită în cinstea Preacuvioasei noastre Maici, Sfânta Parascheva.

Părintele stareţ, după citirea pericopei evanghelice, a rostit predica, în care a subliniat virtuţile şi biruinţele, pe care Sfânta Parascheva le-a dobândit în lupta vieţii sale. 

Învierea dă sens vieţii noastre şi o mângâie cu nădejdea

Astăzi, la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică a prezentat învierea fiului văduvei din districtul Nain.

Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie, în cuvântul de învăţătură a subliniat principalele învăţături care se desprind din relatare.

Iubirea nu ştie de duşmani

  În duminica a XIX-a după Rusalii, în bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică, în care Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă ce înseamnă iubirea vrăjmaşilor. În acest sens, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a rostit o predică, în care a explicat pasajul scripturistic.