Evenimente recente

Dumnezeu se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască

Sfântul Atanasie cel Mare a remarcat faptul că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca şi noi, oamenii, să ne putem îndumnezei.

Hristos Se naşte, slăviţi-L!

În prima zi a marelui praznic, în care se cinsteşte Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, în mănăstirea noastră, ca în toate bisericile din Arhiepiscopia Bucureştilor, în cadrul Sfintei Liturghii s-a citit Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe care o vom reda în întregime:

 

Cartea neamurilor lui Iisus Hristos

Pasajul scripturistic care se citeşte în această duminică este din Evanghelia de la Sfântul Apstol Matei şi prezintă genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

Ospăţul cel mare din Împărăţia lui Dumnezeu

La Sfânta Liturghie care s-a săvârşit astăzi s-a citit pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre Cina cea mare din Împărăţia lui Dumnezeu, sub forma unei parabole. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a arătat interpretarea pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii  o oferă acestei pilde.

Sfântul Nicolae este părintele milosteniei şi al blândeţii

Astăzi, creştinii ortodocşi de pretutindeni săvârşesc prăznuirea Sfântului şi Marelui Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a relatat pe scurt pilduitoarea viaţă a Sfântului Nicolae.