Sfinţii Arhangheli prăznuiţi pe pământ

Sfânta Biserică a rânduit o zi specială pentru cinstirea cu precădere a celor care sunt numiţi mesagerii Domnului. Sfinţii Arhamgheli, aşa cum a spus la predică Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, sunt slujitorii lui Dumnezeu. În istoria Vechiului şi Noului Testament am văzut mai multe momente în care sfinţii îngeri au intervenit în viaţa oamenilor, cu menirea de a transmite mesajele lui Dumnezeu.

Domnul Iisus Hristos vorbeşte despre îngeri ca fiind secerătorii care, la sfârşitul lumii vor despărţii drepţii de cei păcătoşi. Sfinţii îngeri sunt protectorii oamenilor, ferindu-i pe aceştia de toată primejdia rea.