O pildă de milostenie, ca să ştim cine ne e aproapele

În pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie, Mântuitorul Hristos ne înfăţişează pilda unui samarinean care a făcut milă cu un străin. Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, la predică a spus că deşi parabola samarineanului milostiv este destul de explicită, iar mesajul ei este lesne de înţeles, unii sfinţi părinţi i-au oferit o interpretare duhovnicească.

Vinul şi untdelemnul pe care gazda de la casa de oaspeţi le-a turnat pe rănile omului tâlhărit, reprezintă Sfintele Taine pe care preotul le oferă în Biserică oamenilor bolnavi sufleteşte şi răniţi cu păcatele.

Milostenia reprezintă cel mai uşor mod de împăcare a omului cu Dumnezeu. Deşi ea nu vindecă alte patimi, afară de cea a iubirii de bani, milostenia îl ajută pe om să înveţe ce înseamnă dragostea, suferinţa şi să renunţe la egoism.

Sfântul Ioan Hrisostom, prăznuit astăzi, este un dascăl al pocăinţei şi un apostol al iubirii.