Chipul lui Hristos să fie zugrăvit în inimă şi pe lemn

În duminica a XXI-a după Rusalii, Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii Părinţi care au participat la al VII-lea Sinod Ecumenic, pentru a preciza datorita cinstire cuvenită icoanelor, spre slava lui Dumnezeu şi a casnicilor Săi.

În predica sa, Părintele Arhimandrit Policarp a precizat faptul că faţa, chipul omului, reprezintă mijlocul cel mai direct de comunicare dar şi de comuniune. Astfel, Dumnezeu S-a făcut om pentru a Se comunica nouă şi pentru ca noi să fim în armonie cu El.

Ca şi Sfânta Scriptură, icoana mărturiseşte două adevăruri: unul istoric, prin care luăm act de evenimentele petrecute dealungul timpului, şi altul duhovnicesc, ce transmite harul lui Dumnezeu, spre întărirea şi încuviinţarea noastră îl lupta cu păcatul.

Icoana este un alt mijloc, prin care Dumnezeu Se face cunoscut oamenilor.