Exprimarea iubirii ne oferă identitate

În această duminică, Biserica ne aduce aminte de bogatul nemilostiv şi de săracul Lazăr. Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în predica sa a menţionat faptul că cel care are dragoste există, pe când cel care nu iubeşte este ca şi inexistent. Astfel, în Evanghelie este menţionat doar numele celui sărac, nu şi pe al celui bogat.

Bogatul nu a dobândit şi înţelepciune pentru a chivernisi cum se cuvine avutul său. Lipsa dragostei de semeni şi a înţelepciunii a fost cea care l-a privat pe omul bogat de fericirea vieţii viitoare.