Virtuţile înalţă la ceruri, pe când păcatele se odihnesc în glod

Pericopa evanghelică de astăzi vorbeşte despre minunea săvârşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin vindecarea unui demonizat din ţinutul Gherghesenilor.

Părintele stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit credincioşilor despre consecinţele păcatului, dar şi despre importanţa refuzului plăcerilor lumeşti cu care diavolul ne amăgeşte.

Dependenţa omului faţă de lucrurile rele reprezintă o formă de demonizare. Dumnezeu recunoaşte pe oameni ca fii ai Săi, după faptele pe care aceştia le săvârşesc.

Virtuţile creştine sunt cele care ne fac compatibili cu Dumnezeirea, aşa cum viciile şi păcatele îi aseamănă pe oameni cu diavolul.

Plăcerea păcătoasă aduce degradarea sufletească şi trupească a omului, pe când bucuriile duhovniceşti sunt aducătoare de har şi îl întăresc pe om în calea sa spre Dumnezeu.

Să căutăm bucuria de a face binele, fiind pe placul lui Hristos şi să refuzăm vanitatea plăcerii vicioase, care după ce se sfârşeşte, lasă în urma ei doar amărăciune şi tristeţe.

Fericirea veşnică îşi are izvorul în fiinţa lui Dumnezeu şi este scopul trăirii noastre pe acest pământ.