Cuvântul lui Hristos are puterea de a ne îndrepta sufletul, dar şi trupul

Evanghelia de azi prezintă vindecarea săvârşită de Hristos cu femeia gârbovă, care suferea optsprezece ani. În predica sa, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a menţionat faptul că mai marele sinagogii s-a tulburat pentru că Iisus a vindecat-o pe femeia aceea sâmbăta, zi în care Legea interzicea săvârşirea lucrurilor lumeşti. În Sfânta Scriptură nu există lege care să interzică înfăptuirea lucrurilor bune, întrucât acestea sunt dovada împlinirii iubirii faţă de Dumnezeu şi de semeni.

Astăzi este prăznuit Sfântul Ioan Damaschin, personalitate marcantă a Bisericii. El s-a luptat pentru păstrarea adevărului în ceea ce priveşte cinstirea icoanelor. În acest sens a scris un tratat în care explică importanţa pe care icoana o are în viaţa noastră duhovnicească. Tot de la Sfântul Ioan Damanschin ni s-au păstrat numeroase lucrări dogmatice, polemice, imnografice, pastorale şi apologetice.