Ospăţul cel mare din Împărăţia lui Dumnezeu

La Sfânta Liturghie care s-a săvârşit astăzi s-a citit pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre Cina cea mare din Împărăţia lui Dumnezeu, sub forma unei parabole. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a arătat interpretarea pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii  o oferă acestei pilde.

Cei care au fost poftiţi la cină, dar care nu au onorat invitaţia, sunt iudeii care nu au ascultat cuvântul Mântuitorului Hristos, invocând diferite motive. Slujitorii stăpânului sunt Sfinţii Apostoli care au fost trimişi să vestească popoarelor mesajul Evangheliei şi nădejdea Învierii.

Chiar dacă şi-au cerut iertare, cei care au refuzat să participe la cină, au pierdut definitiv ocazia de a se mai bucura vreodată de aceasta. Astfel, înţelegem că vorbele noastre, prin care cerem iertarea, sunt de prisos dacă faptele nu sunt şi ele în acord cu părerea de rău. Vom primi iertare dacă ne pare sincer rău şi dacă nu mai repetăm greşelile de care ne pocăim.