Dumnezeu se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască

Sfântul Atanasie cel Mare a remarcat faptul că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca şi noi, oamenii, să ne putem îndumnezei.

În a doua zi a Crăciunului, rugăciunile noastre se îndreaptă către cea care a făcut posibilă Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca Fiu al Omului, Preacurata Fecioară Maria. La predică, Părintele Stareţ a subliniat faptul că acest praznic este o sărbătoare a credinţei şi a speranţei, dar nu cum zice lumea, ci cum ne învaţă Dumnezeu. Pentru că nu ne încredem în puterea sau în promisiunile oamenilor şi nu sperăm la un trai omenesc mai bun, ci credem în mântuirea prin Iisus Hristos şi sperăm, luptându-ne să ne asemănăm cu cel Care ne-a creat.

Crăciunul nu este doar ziua în care ne bucurăm că se reuneşte familia, sau că ne revedem cu cei dragi, ci faptul că Hristos Se naşte, şi prin El devenim mai apropiaţi unii altora, învăţând să ne dăruim şi să năzuim la fericirea sfinţilor.