Cartea neamurilor lui Iisus Hristos

Pasajul scripturistic care se citeşte în această duminică este din Evanghelia de la Sfântul Apstol Matei şi prezintă genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul, în predica sa, a arătat importanţa acestei duminici în vederea descoperirii lui Iisus Hristos ca Mesia, Cel vestit de prooroci, în Vechiul Testament. Cartea neamurilor lui Iisus Hristos ne arată că El este din seminţia lui David, astfel că prin El se  împlinesc profeţiile care Îl anunţă pe Răscumpărătorul lumii ca fiind fiu al lui David.

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, atât de necesară oamenirii, se împlineşte odată cu Naşterea cea mai presus de fire a lui Iisus Hristos din Preacurata Fecioară Maria.