Să ne bucurăm de înnoirea vieţii, nu doar a anului!

Ziua de 1 ianuarie, în virtutea faptului că reprezintă începutul anului civil, este socotită de mulţi oameni prilej pentru noi promisiuni, planuri şi gânduri de viitor. În Biserică, sărbătoarea Anului Nou, care coincide cu Tăierea împrejur a Domnului, capătă sens şi o semnificaţie mai profundă, privită prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, adresate romanilor: ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. (Rom. VI, 4)

Astăzi, în timpul Sfintei Liturghii, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a rostit cuvântul de învăţătură, prin care a evidenţiat cele două legăminte pe care Dumnezeu le-a rânduit oamenilor dealungul împlinirii mântuirii noastre. În Vechiul Testament, Dumnezeu a rânduit cu Avraam tăierea împrejur, ca semn distinctiv al poporului ales, cel prin care Dumnezeu avea să împlinească mântuirea lumii.

Întrupându-Se Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos a aşezat Botezul ca legământ nou pentru poporul ales. Naşterea din apă şi din Duh reprezintă înnoirea omului şi ridicarea lui la o stare în care poate lupta împotriva răului pentru dobândirea păcii şi bucuriei, în numele lui Hristos.