Evenimente recente

Mulţumirea de sine nu-L cunoaşte pe Dumnezeu

La Sfânta Liturghie care s-a oficiat astăzi, a fost citită pericopa evanghelică, în care este relatată convorbirea lui Iisus Hristos cu un tânăr bogat care voia să se mântuiască.

Zi de postire în cinstea celui care ne învaţă postul

Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte astăzi pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, pomenind martiriul acestuia.

La momentul chinonicului, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a ţinut cuvânt de învăţătură, în care a evidenţiat personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul şi importanta sa contribuţie în istoria mântuirii.

Iertarea trebuie să fie însoțită de responsabilitate și iubire

Pericopa evanghelică din această duminică ne prezintă pilda unui om datorinic care, după ce i-a fost anulată datoria,  a uitat că, la rândul său, trebuie să arate milă celor care îi datorează ceva.

O, neam necredincios, până când?

Duminica de astăzi este dedicată credinţei. Evanghelia care s-a citit la Sfânta Liturghie prezintă pasajul biblic în care un om necăjit se apropie de Iisus şi Îl roagă să îi vindece copilul care era demonizat, întrucât apostolii nu reuşiseră să facă acest lucru.

Strămutarea Preasfintei Fecioare Maria în slava îngerilor

Astăzi, mai mult ca în orice zi a anului, în toate bisericile ortodoxe s-au înălţat rugăciuni şi cântări de slavă celei care este mai presus de ceruri şi care ne-a născut nouă pe Fiul lui Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului este moment de prăznuire şi de bucurie, pentru că plecând din viaţa aceasta, Preasfânta Fecioară Maria a fost ridicată cu trupul la cer şi stă lângă tronul Fiului său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.