Începutul Mântuirii Noastre

Biserica Noastră sărbătorește la 8 septembrie Nașterea Maicii Domnului primul mare praznic al anului bisericesc. Credincioșii au venit astăzi, în număr mare, să o cinstească pe Maica lui Dumnezeu, pe mijlocitoarea neobosită la tronul Sfintei Treimi, pe acoperitoarea și folositoarea sufletelor celor ce aleargă către Sfântul său Acoperământ.

La Sfânta Liturghie Părintele Stareț le-a explicat celor prezenți că Fecioara Maria s-a născut în familia Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana din Nazaret. Dreptul Ioachim se trăgea din seminția lui Iuda, fiind urmașul Sfântului Prooroc David, iar Sfânta Ana era descendentă din seminția preoțească a lui Levi. Neavând copii, s-au rugat stăruitor ca Dumnezeu să le dăruiască un prunc. Bucuria a fost mare, atunci când Dreapta Ana, deși era înaintată în vârstă a născut pe prunca Maria care avea să devină început al mântuirii noastre, învrednicindu-se peste ani ca să poarte în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mântuitorul și Izbăvitorul lumii.

Cinstim Nașterea Sfintei Fecioare, în prima lună a anului bisericesc, întrucât astăzi se arată zorii izbăvirii de păcatul strămoșesc, iar ziua a opta a lunii lui septembrie, arată veșnicia la care suntem chemați prin dezlegarea blestemului sub care au căzut protopărinții noștri, moartea fiind zdrobită de Hristos viața cea veșnică, prin jertfa de pe Golgota.

Așadar astăzi se naște cea care a fost vestită de Sfinții Prooroci ca scară către cer, ușă cerească, toiag ce odrăslește. Astăzi este cinstită de toate neamurile pământului, cea care s-a învrednicit să devină Chivot Sfânt, care poartă în sine pâinea cea dumnezeiască a vieții.