Evenimente recente

Sfântul Nicolae este părintele milosteniei şi al blândeţii

Astăzi, creştinii ortodocşi de pretutindeni săvârşesc prăznuirea Sfântului şi Marelui Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a relatat pe scurt pilduitoarea viaţă a Sfântului Nicolae.

Cuvântul lui Hristos are puterea de a ne îndrepta sufletul, dar şi trupul

Evanghelia de azi prezintă vindecarea săvârşită de Hristos cu femeia gârbovă, care suferea optsprezece ani. În predica sa, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a menţionat faptul că mai marele sinagogii s-a tulburat pentru că Iisus a vindecat-o pe femeia aceea sâmbăta, zi în care Legea interzicea săvârşirea lucrurilor lumeşti. În Sfânta Scriptură nu există lege care să interzică înfăptuirea lucrurilor bune, întrucât acestea sunt dovada împlinirii iubirii faţă de Dumnezeu şi de semeni.

Sfântul Andrei, Apostolul românilor

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe Sfântul Apostol Andrei ocrotitorul şi încreştinătorul românilor.

La predică, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie a arătat apostolicitatea credinţei noastre străbune, prin faptul că Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip au fost rănduiţi să vestească mesajul Evangheliei lui Hristos pe tărâmurile Scythiei Minor, zona Dobrogei de azi. Pe ţărmul Mării Negre se păstrează şi astăzi mărturii despre activitatea misionară a Sfântului Andrei. Cuvântul său, întărit de autoritatea vieţuirii autententice, nu a rămas neroditor, ci a fost primit cu bucurie de scythi, aceştia însuşindu-şi noua lege a iubirii.

Să nu uităm de sufletul nostru şi de Dumnezeu, nici atunci când ne prisoseşte!

Astăzi, în a XXX-a Duminică după Rusalii, l-a Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică în care este relatată convorbirea Mântuitorului Hristos cu dregătorul bogat.

Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a arătat motivul pentru care dregătorul s-a întristat când Iisus Hristos i-a arătat porunca pe care acesta o păzise. Deşi mărturisise că respecta poruncile din Decalog încă din tinereţe, omul bogat, din evanghelia noastră, era lipsit de iubire, neînvăţând să ofere şi altora din prisosul său.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului reprezintă momentul din istoria mântuirii, când Fecioara Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim  şi închinată lui Dumnezeu. Prin rânduială dumnezeiască Maica Domnului a intrat în Sfânta Sfintelor, loc în care doar arhiereul era binecuvântat să pătrundă o singură dată în an. Aceasta s-a petrecut, preînchipuindu-se că ea avea să devină, prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, templu al lui Dumnezeu.