Tăierea capului Înaintemergătorului

Ortodoxia prăznuiește astăzi tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, Înainte mergătorul Domnului. Sfinții Părinți au rânduit ca această sărbătoare să fie cinstită de creștini, cu post indiferent de ziua în care ar cădea pomenirea Sfântului, ca semn de evlavie față de cel care a trăit în deplină asceză în pustia Iordanului, având îmbrăcămintea din păr de cămilă, cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrană lăcuste şi miere sălbatică.

În cuvântul pe care l-a rostit Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul la Sfânta Liturghie, a fost subliniată importanța pe care a avut-o Sfântul Ioan în istoria mântuirii, el fiind „glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului drepte faceți cărările Lui” despre care a proorocit Dreptul Isaia, el este cel care L-a arătat pe Iisus, spunând că este mielul lui Dumnezeu care v-a ridica păcatele lumii și tot el este ultimul proroc al Vechiului Testament și singurul care s-a învrednicit de cinstea de a-L vedea și de a-L boteza în Iordan pe Fiul lui Dumnezeu întrupat.

Prin mustrarea păcatelor în care trăiau Irod și Irodiada, Sfântul Ioan Botezătorul este închis în temniță și ulterior decapitat ca răspuns al slăbiciunii desfrânate pe care a avut-o Irod în fața dansului Salomeei, astfel din rautatea Irodiadei pe de o parte si din pofta spre desfrânare a lui Irod pe de alta, își încheie propovăduirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ prin sfârșitul său mucenicesc, și merge în Iad unde Îl vestește pe Mesia cel despre care au vorbit proorocii, făcându-se mai apoi părtaș Morții și Învierii lui Hristos împreună cu toți cei care au crezut în El.