Priveghere la Adormirea Maicii Domnului

În Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului la Sfânta Mănăstire Radu Vodă a fost săvârșită Slujba Privegherii în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În cadrul Vecerniei, la Slava de la Stihoavnă, a fost scos din Sfântul Altar în bătaia clopotelor Epitaful Adormirii Maicii Domnului, fiind așezat în mijlocul bisericii spre a fi cinstit cu evlavie de către credincioși.

În cadrul Utreniei soborul de slujitori  și viețuitori ai mănăstirii, împreună cu credincioșii s-au adunat în jurul Sfântului Epitaf și au cântat Prohodul Maicii Domnului, cinstind astfel cu dragoste și cu evlavie pe cea care s-a învrednicit a purta pe Dumnezeu cel necuprins în pântecele său cel fecioresc, care prin moartea sa s-a mutat la Viață fiind Maica a Vieții, mijlocind pururea pentru sufletele noastre.

La finalul Utreniei după Doxologie soborul de slujitori împreună cu credincioșii au purtat în procesiune Sfântul Epitaf al Adormirii Maicii Domnului făcându-se în acest fel pelerini la Ghetsimani și părtași Sfinților Apostoli care au venit de pretutindeni, de pe unde sorții au decis să propovăduiască Evanghelia, ca să cinstească pe Izvorul Vieții, pe Chivotul cel Sfânt, pe Maica Împăratului Ceresc, care se așează în mormânt și devine Scară către cer.