Responsabilitatea de a fi lucrători în via Domnului

Biserica Ortodoxă s-a aflat astăzi în Duminica a XIII-a după Rusalii, fiind rânduită spre lectură pericopa evanghelică care expune pilda lucrătorilor celor răi, rostită de Mântuitorul. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, de Părintele Protosinghel Ipolit Lazăr, s-a arătat că pilda înfățișează în chip sugestiv toată istoria mântuirii.

Astfel lucrătorii viei îi închipuie pe fariseii și saducheii poporului evreu care aveau iluzia că Împărăția lui Dumnezeu le aparține, și că numai lor li se cuvine sa fie moștenitori legitimi ai acestei Împărății, neluând în seamă pe cei care au venit să le amintească de obligațiile lor față de Stăpân, de datoriile lor față de Dumnezeu, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, cu alte cuvinte, i-a scos din Egipt, le-a dat Legea, le-a ridicat Ierusalimul și le-a zidit templul. Iar ca să nu se tulbure pentru fărădelegile lor, i-au omorât pe proorocii care au venit să le ceară socoteală pentru felul în care au chivernisit moștenirea lăsată în grija lor, însă Dumnezeu dorind cu tot dinadinsul întoarcerea lor, a trimis pe Unicul Său Fiu, iar ei din pizmă și din invidie și pe Acesta L-au omorât. Acestea văzând Stăpânul viei, Dumnezeul cel Atotputernic, i-a pedepsit pe iudeii cei neascultători și plini de invidie, rânduind ca lucrătorii în via Sa neamurile pământului.

Între cei care au fost chemați a doua oară la responsabilitatea de a fi lucrători în via Domnului, am fost și noi chemați, fiind rânduiți să păzim moștenirea Stăpânului nealterată, și lucrând să aducem roadele credinței noastre ofrandă Ziditorului, pentru ca din prisosul inimii noastre să putem să îl slujim cu iubire pe Dumnezeu și pe aproapele nostru care este chip al Celui Prea Înalt.