Evenimente recente

Sfinţii Arhangheli prăznuiţi pe pământ

Sfânta Biserică a rânduit o zi specială pentru cinstirea cu precădere a celor care sunt numiţi mesagerii Domnului. Sfinţii Arhamgheli, aşa cum a spus la predică Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, sunt slujitorii lui Dumnezeu. În istoria Vechiului şi Noului Testament am văzut mai multe momente în care sfinţii îngeri au intervenit în viaţa oamenilor, cu menirea de a transmite mesajele lui Dumnezeu.

Învierea din morţi a fiicei lui Iair

Pericopa evanghelică citită astăzi în timpul Sfintei Liturghii ne înfăţişează două fapte minunate săvârşite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Mai întâi tămăduirea unei femei bolnave de doisprezece ani, iar apoi întoarcerea din morţi a fiicei lui Iair.

Binecuvântarea Patriarhului Alexandriei Theodor al II-lea

În anul 1614, Patriarhul Alexandriei Chiril Lucaris a târnosit biserica Mănăstirii Radu Vodă. Astăzi, după aproape patru veacuri, obştea mănăstirii noastre primeşte din nou binecuvântarea unui patriarh alexandrin, şi odată cu ea, pe cea a sfinţilor părinţilor care s-au nevoit în pustia Egiptului.

Exprimarea iubirii ne oferă identitate

În această duminică, Biserica ne aduce aminte de bogatul nemilostiv şi de săracul Lazăr. Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu, în predica sa a menţionat faptul că cel care are dragoste există, pe când cel care nu iubeşte este ca şi inexistent. Astfel, în Evanghelie este menţionat doar numele celui sărac, nu şi pe al celui bogat.

Sfântul de pe Colina Bucuriei

Praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie este prilej de sărbătoare pentru creştinii ortodocşi de pretutindeni. Sfintele sale moaşte străjuiesc dealul catedralei patriarhale din Bucureşti şi sunt izvor de tămăduire tuturor celor care cer ajutor şi se încred în puterea harică a sfântului lui Dumnezeu.