Evenimente recente

Cartea neamurilor lui Iisus Hristos

Pasajul scripturistic care se citeşte în această duminică este din Evanghelia de la Sfântul Apstol Matei şi prezintă genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

Ospăţul cel mare din Împărăţia lui Dumnezeu

La Sfânta Liturghie care s-a săvârşit astăzi s-a citit pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre Cina cea mare din Împărăţia lui Dumnezeu, sub forma unei parabole. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a arătat interpretarea pe care Sfinţii Părinţi ai Bisericii  o oferă acestei pilde.

Sfântul Nicolae este părintele milosteniei şi al blândeţii

Astăzi, creştinii ortodocşi de pretutindeni săvârşesc prăznuirea Sfântului şi Marelui Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a relatat pe scurt pilduitoarea viaţă a Sfântului Nicolae.

Cuvântul lui Hristos are puterea de a ne îndrepta sufletul, dar şi trupul

Evanghelia de azi prezintă vindecarea săvârşită de Hristos cu femeia gârbovă, care suferea optsprezece ani. În predica sa, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a menţionat faptul că mai marele sinagogii s-a tulburat pentru că Iisus a vindecat-o pe femeia aceea sâmbăta, zi în care Legea interzicea săvârşirea lucrurilor lumeşti. În Sfânta Scriptură nu există lege care să interzică înfăptuirea lucrurilor bune, întrucât acestea sunt dovada împlinirii iubirii faţă de Dumnezeu şi de semeni.

Sfântul Andrei, Apostolul românilor

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe Sfântul Apostol Andrei ocrotitorul şi încreştinătorul românilor.

La predică, Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie a arătat apostolicitatea credinţei noastre străbune, prin faptul că Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip au fost rănduiţi să vestească mesajul Evangheliei lui Hristos pe tărâmurile Scythiei Minor, zona Dobrogei de azi. Pe ţărmul Mării Negre se păstrează şi astăzi mărturii despre activitatea misionară a Sfântului Andrei. Cuvântul său, întărit de autoritatea vieţuirii autententice, nu a rămas neroditor, ci a fost primit cu bucurie de scythi, aceştia însuşindu-şi noua lege a iubirii.