Evenimente recente

Dascăli şi Ierarhi ai lumii

În ziua a XXX-a din luna lui Gerar, Biserica Ortodoxă aduce cu evlavie inchinăciune celor trei mari sfinţi şi dascăli ai lumii: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopii Constantinopolului.

Rugăciuni pentru copiii noştri

În duminica aceasta, am auzit citindu-se la Sfânta Liturghie, pasajul scripturistic, în care este relatat dialogul femeii cananeence cu Mântuitorul Iisus Hristos. Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu a subliniat învăţătura pe care părinţii trebuie să o desprindă din aceste versete.

Prin pocăinţă, toţi vameşii şi păcătoşii pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu

Pericopa evanghelică de astăzi ilustrează întâlnirea vameşului Zaheu cu Mântuitorul Hristos.

Recunoştinţa - floare rară

Pericopa evanghelică, ce s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, prezintă minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos prin vindecarea a zece bolnavi de lepră, evidenţiind grabnica uitare de a spune Mulţumesc!.

Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor!

Astăzi, în Duminica după Botezul Domnului  s-a citit pericopa evanghelică de la Matei, în care se vorbeşte despre începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos.