Evenimente recente

Sfântul Ioan Botezătorul - cel mai mare om născut din femeie

Ziua de 7 ianuarie este închinată cinstirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, cel care s-a învrednicit să-L vadă şi să-L atingă pe Acela despre care a vorbit mulţumilor, îndemnând la pocăinţă.

Glas din cer s-a auzit

Potrivit tradiţiei ortodoxe, în biserica mănăstirii noastre, în Ajun şi în ziua Praznicului Botezului Mântuitorului Hristos s-a săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei.

Să ne bucurăm de înnoirea vieţii, nu doar a anului!

Ziua de 1 ianuarie, în virtutea faptului că reprezintă începutul anului civil, este socotită de mulţi oameni prilej pentru noi promisiuni, planuri şi gânduri de viitor. În Biserică, sărbătoarea Anului Nou, care coincide cu Tăierea împrejur a Domnului, capătă sens şi o semnificaţie mai profundă, privită prin cuvintele Sfântului Apostol Pavel, adresate romanilor: ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. (Rom. VI, 4)

Dumnezeu se face om pentru ca omul să se îndumnezeiască

Sfântul Atanasie cel Mare a remarcat faptul că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca şi noi, oamenii, să ne putem îndumnezei.

Hristos Se naşte, slăviţi-L!

În prima zi a marelui praznic, în care se cinsteşte Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, în mănăstirea noastră, ca în toate bisericile din Arhiepiscopia Bucureştilor, în cadrul Sfintei Liturghii s-a citit Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe care o vom reda în întregime: