Evenimente recente

Măsura dragostei va fi măsura judecăţii noastre

În duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, la mănăstirea noastră, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop – vicar patriarhal. Îndată după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţia Sa a rostit predica, prin care a evidenţiat învăţătura care se desprinde din cuvintele Mântuitorului Hristos, ce descriu judecata cea mare.

Duminica Fiului Risipitor la Mănăstirea Radu Vodă

La mănăstrirea noastră, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de către Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop – vicar patriarhal.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfinţia Sa a rostit cuvânt de învăţătură în care a analizat exegetic textul Evangheliei, reliefând mesajul parabolei Fiului risipitor.

Cui i se pare că stă, să ia seama să nu cadă!

În această zi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică de la Luca, în care este prezentată parabola vameşului şi a fariseului.

La predică, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre rolul rugăciunii în viaţa omului şi importanţa ei în vederea comunicării cu Dumnezeu. Este necesar ca rugăciunile noastre să fie sincere şi să izvorască dintr-o inimă smerită, pentru că doar aşa ele vor fi ascultate şi vor afla răspuns.

Euharistia - Taina întâlnirii cu Dumnezeu

Sfânta Liturghie de astăzi a fost oficiată de Preasfinţitul Varsanufie Prahoveanul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

La predică Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a vorbit despre taina în care Îl putem întâlni pe Domnul. Pentru noi, creştinii, acest praznic al Întâmpinării Domnului nu este o simplă amintire a unui eveniment petrecut în istoria mântuirii, ci el readuce în chip minunat pe Hristos Mântuitorul în mijlocul nostru, făcându-L să trăiască în noi şi pe noi să vieţuim în El.

Dascăli şi Ierarhi ai lumii

În ziua a XXX-a din luna lui Gerar, Biserica Ortodoxă aduce cu evlavie inchinăciune celor trei mari sfinţi şi dascăli ai lumii: Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopii Constantinopolului.