Evenimente recente

Duminica Ortodoxiei Mărturisitoare

Prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti poartă numele de Duminica Ortodoxiei. Tradiţia acesteia începe în anul 843, când Patriarhul Metodie al Constantinopolului a convocat în sinod episcopii, egumenii şi monahii care au suferit în timpul luptelor iconoclaste. Sinodalii au recunoscut valabile toate hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice, ţinute între anii 325 şi 787, şi au restabilit cultul sfintelor icoane, rostind totodată anatema asupra tuturor iconoclaştilor.

Postul cel Mare - Începutul luptei celei bune

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai deschide o perioadă importantă din viaţa Bisericii,  Postul cel Mare. Astăzi, la momentul citirii Sfântei Evanghelii am auzit cuvintele Mântuitorului care ne învaţă cum trebuie să fie postirea şi purtarea noastră.

Înfricoşătoarea, dar dreapta Judecată a lui Hristos

În Duminica Lăsatului sec de carne s-a citit pericopa evanghelică de la Matei, în care se relatează momentul Parusiei şi a Înfricoşătoarei Judecăţi. Părintele Arhimandrit Nectarie, Stareţul mănăstirii, explicând pasajul scripturistic, a arătat faptul că viaţa noastră reprezintă timpul în care ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Întoarcerea fiului risipitor din ţara păcatului

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică în care este ilustrat chipul urât al fiului risipitor dar iarăşi înfrumuseţat prin pocăinţă şi prin nemijlocita dragoste a Părintelui ceresc.

Fiul desfrânat, din Evanghelie, conştientizând că a greşit şi văzându-se lipsit de binele de care era înconjurat în casa tatălui său, s-a gândit să se întoarcă acasă.

Fariseul mândru şi Vameşul smerit

Duminica a XXXIII-a după Rusalii marchează începutul perioadei Triodului. În această perioadă se află Postul cel Mare şi corespunde slujirii jertfelnice a Mântuitorului Iisus Hristos. La această slujire suntem chemaţi şi noi, cei de la care Dumnezeu cere dragoste şi inimă smerită. În această vreme trebuie să luăm aminte, mai mult ca oricând, la sufletul nostru şi la timpul pe care îl dedicăm mântuirii noastre.