Evenimente recente

Încredinţarea apostolului necredincios

În a doua duminică după Paşti, Biserica Ortodoxă face pomenirea Apostolului Toma, cel care a vrut să îl vadă pe Hristos pentru a crede Învierii Lui. Părintele stareţ, în cuvântul său a spus că Dumnezeu, om făcându-se, murind şi înviind, a biruit moartea pentru ca şi noi toţi să putem lupta cu păcatul şi să biruim.

Astăzi ne folosim de îndoiala lui Toma pentru că prin convingerea lui suntem încredinţaţi de realitatea Învierii lui Iisus Hristos.

Maica lui Dumnezeu este izvorul tămăduirii noastre

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este înrădăcinată în tradiţia Bisericii Ortodoxe de 1500 de ani. Înainte de a fi împărat, binecredinciosul Leon I cel Mare (457-474) a fost martor de o minune săvârşită de Maica Domnului. Pe când se plimba prin pădurile palatului din Constantinopol, se bucura de vorbele duhovniceşti ale unui sihastru bătrân şi orb, care îl însoţea. Bătrânul spunea despre pădurile acelea că sunt ocrotite de către Maica Domnului pentru pustnicii care vieţuiesc acolo.

Ziua Învierii

Învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă temelia Ortodoxiei,  credinţa noastră strămoşească. Hristos a biruit pe diavol şi porţile iadului, eliberând de acolo pe oamenii care, deşi au ţinut poruncile lui Dumnezeu, nu au putut intra în rai, din pricina păcatului săvârşit de către Adam şi Eva.

Îngroparea Domnului şi nădejdea Învierii

Vineri, în Săptămâna Mare, în jurul orei 11 s-a săvârşit slujba Vecerniei, în cadrul căreia a avut loc scoaterea Sfântului Epitaf şi aşezarea acestuia pe o masă, în mijlocul bisericii. Acest moment reprezintă coborârea trupului lui Hristos de pe Cruce şi aşezarea lui în mormânt de către ucenicul Său, Iosif din Arimateea.

Dumnezeieştile pătimiri suferite din dragoste

În Sfânta şi Marea Zi Joi, dimineaţa, s-a săvârşit Sfânta Liturghie, ca împlinire a poruncii Mântuitorului dată ucenicilor săi, după Cina cea de Taină. În această zi, Iisus Hristos, la ultima cină avută cu ucenicii Săi a instituit Taina Euharistiei, prin prefacerea pâinii şi a vinul în Trupul şi Sângele Său. La sfârşit, după ce i-a împărtăşit pe Sfinţii Apostoli le-a spus: „aceasta să faceţi întru pomenirea Mea.” (Lc. XXII, 19).