Maica lui Dumnezeu este izvorul tămăduirii noastre

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este înrădăcinată în tradiţia Bisericii Ortodoxe de 1500 de ani. Înainte de a fi împărat, binecredinciosul Leon I cel Mare (457-474) a fost martor de o minune săvârşită de Maica Domnului. Pe când se plimba prin pădurile palatului din Constantinopol, se bucura de vorbele duhovniceşti ale unui sihastru bătrân şi orb, care îl însoţea. Bătrânul spunea despre pădurile acelea că sunt ocrotite de către Maica Domnului pentru pustnicii care vieţuiesc acolo.

După un timp, sihastrul i-a cerut apă. Dar Leon s-a întristat pentru că nu cunoştea nicio sursă de apă prin preajmă. Însă îndată amândoi au auzit un glas divin care le-a spus să nu se se tulbure pentru că apa este aproape. După puţin timp au găsit un izvor, iar vocea aceea l-a îndemnat pe Leon să ude ochii sihastrului. Leon a făcut întocmai, iar ochii bătrânului s-au vindecat îndată. Ca mulţumire pentru acestă minune, Împăratul Leon a ridicat o biserică deasupra izvorului, în cinstea Maicii Domnului, cea care este izvorul tămăduirii noastre.

Izvorul din Constantinopol susură şi astăzi, iar minunile n-au încetat să se petreacă acelora care cred în puterea tămăduitoare a Preasfintei Fecioare Maria. 

Astăzi, după oficierea Sfintei Litrughii, părintele stareţ, alături de soborul preoţilor şi diaconilor din mănăstirea noastră, a săvârşit râduială de sfinţire a Aghiasmei mici, cu nădejdea că harul lui Dumnzeu care lucrează în biserica Izvorul Tămăduirii, din Constantinopol, îi va ajuta şi pe cei care vor gusta din apa sfinţită în Vinerea Luminată.