Evenimente recente

Lumina cea adevărată, descoperită orbului

În duminica dinaintea Înălţării Domnului se face pomenirea vindecării, de către Mântuitorul Hristos, a orbului din naştere. După citirea Sfintei Evanghelii a urmat predica, rostită de Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu.

Femeia samarineancă se bucură de apa cea vie

În Duminica Femeii samarinence, la Sfinta Liturghie, s-a citit pericopa evanghelică în care este prezentat momentul întâlnirii Mântuitorului Iisus Hristos cu o femeie din  oraşul Sihar provincia Samaria.

Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena

Astăzi s-a celebrat Sfânta Liturghie în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi a maicii sale Elena. La sfârşitul slujbei, Părintele Protosinghel Ipolit Lazăr a rostit un panegiric, în care a evidenţiat contribuţia extraordinară pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au avut-o în istoria Bisericii.

Suferinţa - prilej de întâlnire cu Dumnezeu

În toate Bisericile Ortodoxe, astăzi s-a făcut pomenirea slăbănogului pe care Mântuitorul l-a vindecat lângă scăldătoarea Vitezda.  La Sfânta Liturghie, îndată după citirea Sfintei Evanghelii, a urmat predica, rostită de Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu.

Evanghelia de astăzi ne ilustrează frumuseţea şi puterea tămăduitoare a iubirii de semeni, prin antiteză cu egocentrismul meschin, care duce la neînţelegerea semenilor şi la necunoaşterea lui Dumnezeu.

Duminica femeilor credincioase şi mărturisitoare

Biserica Ortodoxă a rânduit o duminică specială pentru cinstirea femeilor mironosiţe. Astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelia Sfântului Marcu pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre femeile mironosiţe. Acestea, mergând la mormânt pentru a unge cu miresme trupul lui Iisus, au găsit piatra care pecetluia intrarea în mormânt, răsturnată, iar înauntru se afla un înger, care le-a întâmpinat cu vestea că Hristos a înviat. Femeile mironosite sunt primele persoane care s-au bucurat de Învierea Mântuitorului Hristos.