Evenimente recente

Ziua Învierii

Învierea din morţi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă temelia Ortodoxiei,  credinţa noastră strămoşească. Hristos a biruit pe diavol şi porţile iadului, eliberând de acolo pe oamenii care, deşi au ţinut poruncile lui Dumnezeu, nu au putut intra în rai, din pricina păcatului săvârşit de către Adam şi Eva.

Îngroparea Domnului şi nădejdea Învierii

Vineri, în Săptămâna Mare, în jurul orei 11 s-a săvârşit slujba Vecerniei, în cadrul căreia a avut loc scoaterea Sfântului Epitaf şi aşezarea acestuia pe o masă, în mijlocul bisericii. Acest moment reprezintă coborârea trupului lui Hristos de pe Cruce şi aşezarea lui în mormânt de către ucenicul Său, Iosif din Arimateea.

Dumnezeieştile pătimiri suferite din dragoste

În Sfânta şi Marea Zi Joi, dimineaţa, s-a săvârşit Sfânta Liturghie, ca împlinire a poruncii Mântuitorului dată ucenicilor săi, după Cina cea de Taină. În această zi, Iisus Hristos, la ultima cină avută cu ucenicii Săi a instituit Taina Euharistiei, prin prefacerea pâinii şi a vinul în Trupul şi Sângele Său. La sfârşit, după ce i-a împărtăşit pe Sfinţii Apostoli le-a spus: „aceasta să faceţi întru pomenirea Mea.” (Lc. XXII, 19).

Bucuria intrării Domnului în cetatea sufletelor noastre

Ultima dumincă de dinaintea Învierii Domnului este prilej de bucurie şi de bună nădejde. Intrarea Mântuitorului în cetatea Ierusalimului a fost privită ca o mare sărbătoare de către locuitorii cetăţii. Ierusalimitenii se veseleau întrucât Cel venit întru numele Domnului intra în oraşul lor, fiind primit ca un salvator.

Oamenii strigau Osana, Fiul lui David! şi aşterneau pe jos, înaintea lui Iisus, ramuri de finic. Un asemenea gest am săvârşit şi noi în aceasta duminică împărtăşindu-ne de Taina Sfintei Euharisii şi sfinţind ramuri de salcie prin care am primit binecuvântarea Mântuitorului Hristos şi bucuria ierusalimitenilor.

Sfânta Maria Egipteanca - modelul pocăinţei sincere

În cea de-a V-a duminică a Sfântului şi Marelui Post, creştinii ortodocşi fac pomenirea Sfintei Preacuvioase Maria Egipteanca. Aceasta a trăit între anii 355 – 431, născându-se în Egipt. Încă din adolescenţă a căzut în patima desfrânării şi părăsindu-şi părinţii a petrecut astfel vreme de 17 ani.