Evenimente recente

Sfânta Treime - Dumnezeul nostru

La mănăstirea noastră, cu ocazia hramului Sfânta Treime, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preafinţitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop – Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor.

Spre slava Preasfintei Treimi

Mănăstirea Radu – Vodă a fost ridicată în anul 1568 de către voievodul Alexandru al II-lea Mircea (1568-1577) şi doamna sa, Ecaterina spre slava Preasfintei Treimi. Astfel, hramul istoric al mănăstirii este Sfânta Treime.

Trimiterea Duhului Sfânt în lume

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh se mai numeşte şi Cincizecime, întrucât Duhul Sfânt S-a coborât peste Sfinţii Apostoli după cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

Sobornicitatea adevărului creştin

În duminica ce urmează Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Părinţi care au participat la primul Sionod Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în anul 325.

Înălţarea Domnului - ziua demnităţii omului

Înălţarea Domnului este încă o zi a bucuriei, dăruită nouă de Mântuitorul Hristos.

Timp de patruzeci de zile după Învierea Sa, Mântuitorul a stat pe pământ pentru a-i încredinţa pe apostoli de realitatea Învierii. Hristos a mâncat din cele oferite Lui de către apostoli, arătându-le că trupul Lui este real, şi nu o nălucă.