Încredinţarea apostolului necredincios

În a doua duminică după Paşti, Biserica Ortodoxă face pomenirea Apostolului Toma, cel care a vrut să îl vadă pe Hristos pentru a crede Învierii Lui. Părintele stareţ, în cuvântul său a spus că Dumnezeu, om făcându-se, murind şi înviind, a biruit moartea pentru ca şi noi toţi să putem lupta cu păcatul şi să biruim.

Astăzi ne folosim de îndoiala lui Toma pentru că prin convingerea lui suntem încredinţaţi de realitatea Învierii lui Iisus Hristos.

Când devenim creştini, prin numele lui Hristos ne facem biruitori asupra morţii. Diavolul nu stă niciodată, ci se luptă cu orice chip spre a ne depărta de Hristos. Astfel, auzim des de la cei care nu sunt de partea lui Hristos, că El nu a înviat, că ucenicii Săi au avut halucinaţii sau că Hristos a fost un om păcătos, ca noi toţi. Avem mărturia unuia dintre apostoli, care s-a apropiat de Hristos Cel Înviat şi a atins rănile  Lui, provocate de cuiele care l-au ţinut pe cruce. Sfântul Apostol Toma a avut nevoie de acest gest, pentru a se convinge de vestea Învierii, de care se bucură popoarele.

Iisus Hristos, după Înviere a mâncat împreună cu ucenicii Săi, la Marea Tiberiadei, câştigându-le încrederea că El este viu, precum a fost mai înainte de a muri.

În această duminică aflăm cât de important este să fii credincios, întrucât însuşi Hristos îndeamnă: Nu fii necredincios, ci credincios!

A fi credincios înseamnă a-L primi pe Hristos în suflet, prin Botez şi prin Sfintele Taine, a te închina Lui şi a împlini porunca cea nouă, care este iubirea desăvârşită, după modelul dragostei Sfintei Treimi.