Duminica femeilor credincioase şi mărturisitoare

Biserica Ortodoxă a rânduit o duminică specială pentru cinstirea femeilor mironosiţe. Astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelia Sfântului Marcu pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre femeile mironosiţe. Acestea, mergând la mormânt pentru a unge cu miresme trupul lui Iisus, au găsit piatra care pecetluia intrarea în mormânt, răsturnată, iar înauntru se afla un înger, care le-a întâmpinat cu vestea că Hristos a înviat. Femeile mironosite sunt primele persoane care s-au bucurat de Învierea Mântuitorului Hristos.

Din istoria mântuirii, ştim că la Dumnezeu nimic nu se petrece la întâmplare, ci toate lucrurile pământeşti sunt rânduite dumnezeieşte. Nu este de mirare că vestea Învierii lui Hristos a fost oferită mai întâi unor femei. Aceste femei au fost slujitoare lui Hristos în vremea activităţii Sale de propovăduire şi au rămas credincioase Lui şi în timpul pătimirilor, când toţi ucenicii L-au părăsit, dar şi după moarte.

În timp ce Sfinţii Apostoli stăteau ascunşi, de frica iudeilor, care îi căutau pe ucenicii lui Hristos, femeile mironosiţe au mers la mormânt fără teama că ar putea fi prinse şi persecutate pentru credinţa lor. Nimic nu le-a împiedicat pe aceste femei ale credinţei, să ţină rânduiala Legii lui Moise şi să vină la mormânt pentru a unge cu aromate trupul lui Hristos. Pentru aceste virtuţi, mironosiţele s-au bucurat primele de Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Stareţ a menţionat faptul că în zilele noastre vedem cum se înmulţesc hulele necredincioşilor, care atacă Persoanele Sfintei Treimi, îndeosebi pe Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. Biserica, prin cele şapte Sinoade Ecumenice a formulat adevărul credinţei, combătându-i pe cei care, la vremea respectivă, au născocit idei contrare învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos.

Diavolul nu are putere de creaţie. Astfel vedem şi auzim la televizor erezii, combătute de Biserică acum 1600 de ani, însă reluate astăzi şi prin care se neagă divinitatea lui Iisus Hristos, realitatea Învierii Sale din morţi sau existenţa sfinţilor.

Jurnalişti nepregătiţi în teologiei şi dornici după publicitate şi câştig urât, se întrec în afirmaţii blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu şi a sfinţilor.

Este vina noastră pentru aceste lucruri. Noi nu ştim să ne mărturisim credinţa, nu ştim să arătăm dragoste şi răbdare aproapelui nostru şi astfel ne facem pricină de sminteală pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu.

Să arătăm că suntem fii ai lui Dumnezeu şi purtători ai numelui lui Hristos, având răbdare şi linişte atunci când aşteptăm la rând pentru a săruta şi atinge sfintele moaşte sau pentru a ajunge la uşa altarului. Să fim cu dragoste şi înţelegere pentru cei de lângă noi, pentru ca în pace să petrecem vremea Sfintei Liturghii şi să ne folosim duhovniceşte de acest timp sfânt. Să nu mai oferim prilej de sminteală fraţilor noştri neortodocşi, prin comportamentul nostru nepotrivit şi să ne apărăm credinţa în faţa tuturor afirmaţiilor care mint despre Dumnezeu şi Biserică.  

 Sfântul Serafim de Sarov spunea: „Dobândeşte pacea şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui.” La acest lucru vă îndemnăm şi noi. Căutaţi să dobândiţi pacea şi dragostea, pentru ca prin voi să se preaslăvească numele lui Dumnezeu.