Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu!

Matei25 Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale.31 Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre.32  Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.33  Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.34 Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit35; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.36 Atunci, drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?37 Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat?38 Şi când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?39 Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei preamici, Mie Mi-aţi făcut.40 Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este pregătit diavolului şi îngerilor lui.41 Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau;42 străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.43Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?44 El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.45 Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.46

 • Evanghelia de astăzi ne pune în fața unei realități ultime, și anume judecata noastră care va fi săvârșită de către Dumnezeu, atunci când se vor dezvălui gândurile și faptele noastre și când vom sta față în față cu Dumnezeu.
 • Fiul Lui Dumnezeu ne arată că există o judecată, atunci când vom da seama în fața Lui Dumnezeu de viața pe care am dus-o în lumea aceasta.
 • Judecata din urmă este înfățișată într-un tablou simplu: cei drepți care vor merge în Împărăția Cerurilor și cei blestemați care vor merge în iadul pregătit demonilor (și nu oamenilor).
 • Cheia de boltă care uimește este criteriul judecății: măsura iubirii față de oamenii de lângă noi și față de Dumnezeu. Cine ajunge la iubire, împlinește toate poruncile, ajunge la măsura dorită de Dumnezeu.
 • Lucrarea lui Hristos, venit în lume, are la bază iubirea pentru om, pentru ca noi să devenim Fii ai Lui Dumnezeu.
 • Oamenii sunt chemați la comuniune unul cu celălalt și toți cu Dumnezeu.
 • Marea iubire a Lui Hristos manifestată în timpul șederii sale pe pământ, în timpul pătimirilor îndurate, dovedește că El este Fiul Lui Dumnezeu. Numai El avea dreptul și puterea să poruncească iubirea în lume după modelul Său desăvârșit. Iubirea desăvârșită este cea manifestată față de dușmani, așa după cum ne-a arătat Mântuitorul. El însuși a împlinit porunca iubirii, înainte de a o da.
 • Cuvântul biserică înseamnă adunare, locul unde oamenii, în numele lui Dumnezeu, se adună pentru desăvârșire.
 • Prin Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă, Hristos se împarte cu Trupul și Sângele Său, ca să hrănească iubirea Lui în noi, ca să ne unească între noi și pe noi, care ne împărtășim, cu El. El ni se împărtășește pentru ca noi să fim martorii iubirii Lui în lume, față de oameni, să îi iubim, să îi ridicăm și să îi aducem în Casa Tatălui.
 • Evanghelia de azi ne arată că dacă facem bine unui om, Lui Dumnezeu îi facem.
 • Mântuitorul ne cere să Îl vedem pe El în fiecare om. Pentru fiecare om pe care a făcut să îl întâlnim, Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. Avem așadar această responsabilitate, de acultiva dragostea pentru aproapele nostru și de la a ne înfrâna de la iubirea egoistă față de noi înșine.
 • Cine iubește mult, se apropie de Dumnezeu mai mult și este iertat mai mult. Iubirea ne face fii ai Lui Dumnezeu.
 • Cel mai mare păcat este să lăsăm iubirea să moară în viața noastră.
 • Iubirea presupune renunțare la sine și, doar prin Dumnezeu, avem motivația de a face asta. Doar prin iubire, în urmarea lui Hristos, vom simți liniștea și împăcarea sufletească.
 • Cu iubirea rămânem în veșnicie la Dumnezeu.
 • Mesajul Evangheliei de azi este acela că, dacă nu iubim, nu devenim Fii ai Lui Dumnezeu.

Mai multe fotografii puteți vedea pe pagina de Google + a evenimentului.