Ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?

Marcu8 Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.34 Căci cine va voi să-şi scape viaţa şi-o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa sa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela şi-o va mântui.35 Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?36 Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?37 Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri. Şi le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere.38

 • Evanghelia de astăzi ne vorbește despre Cruce și despre asumarea ei. De aceea, duminica de azi se numește Duminica Sfintei Cruci, fiind așezată special la jumătatea postului pentru a ne reaminti că scopul postirii este acela de a-I urma Domnului Iisus Hristos spre Înviere.
 • Mântuitorul rostește aceste cuvinte pentru noi toți, fiind la fel de actuale atunci, ca și acum, și la fel de necesare pentru mântuirea noastră.
 • Dumnezeu nu silește pe nimeni să Îl urmeze ci totdeauna ne respectă voința, întrucât ne-a binecuvântat cu darul libertății. Dar fără ajutorul Său noi nu putem lucra fapta bună, așa după cum tot El ne spune. De aceea, libertatea trebuie trăită cu responsabilitate.
 • Mântuitorul nu ne cere să fim fără personalitate, ci să trăim cu demnitate după cuvântul evangheliei Sale.
 • Condiția esențială pentru progresul spiritual este lepădarea de sine, adică de ceea ce ne păgubește și ne robește sufletul, întrucât omul e cuprins de patimi.
 • Sufletul nu poate fi hrănit cu lucruri din lumea asta, ci fiind darul Lui Dumnezeu, se hrănește doar cu lucrurile spirituale.
 • De multe ori, uităm că suntem și duh, nu numai trup și, astfel, riscăm să ne pierdem sufletul.
 • Sufletul nu poate fi evaluat din punct de vedere material. De aceea, cu toți am primit cel mai neprețuit dar din partea Lui Dumnezeu – sufletul cel veșnic.
 • Mântuitorul ne arată că, prin credință și asumarea Crucii, trebuie să ne schimbăm, să ne comportăm ca fii ai Lui Dumnezeu.
 • Viața noastră trebuie să fie o permanentă mărturisire a Lui Iisus Hristos.
 • Fiecare om are propria sa cruce pe care trebuie să o poarte cu demnitate și trebuie să fie cu luare aminte ca, nu cumva, prin faptele sale, să îngreuneze crucea celorlalți semeni.
 • Fiecare om este chip al Lui Dumnezeu și trebuie să caute iubirea și unitatea cu semenul său, dar și cu Dumnezeu.
 • Crucea este mântuirea și puterea Lui Dumnezeu. De aceea, să ne însemnăm mereu cu semnul Sfintei Cruci, mărturisind Treimea cea de o ființă.

Mai multe fotografii puteți vedea accesând următorul link.