Înălţarea Domnului - ziua demnităţii omului

Înălţarea Domnului este încă o zi a bucuriei, dăruită nouă de Mântuitorul Hristos.

Timp de patruzeci de zile după Învierea Sa, Mântuitorul a stat pe pământ pentru a-i încredinţa pe apostoli de realitatea Învierii. Hristos a mâncat din cele oferite Lui de către apostoli, arătându-le că trupul Lui este real, şi nu o nălucă.

Mântuitorul a pătimit şi a înviat pentru lume, ca şi noi să devenim biruitori ai păcatului şi ai morţii şi moştenitori ai Împărăţiei Sale.

Înălţarea lui Iisus Hristos reprezintă restabilirea demnităţii umane, dar şi faptul că doar cei care luptă şi se arată victorioşi se pot înălţa spre Dumnezeu. La această luptă suntem invitaţi şi noi ca să luăm parte, pentru ca prin exemplul şi ajutorul Fiului lui Dumnezeu să învingem ispitele şi patimile, curăţindu-ne de toată răutatea şi asemănându-ne cu Dumnezeu.

Folosul Înălţării Mântuitorului Hristos la cer este trimiterea Duhului Sfânt în lume, spre sfinţirea noastră.