Sobornicitatea adevărului creştin

În duminica ce urmează Înălţării Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinţilor Părinţi care au participat la primul Sionod Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în anul 325.

În predica sa, Părintele Stareţ a evidenţiat învăţăturile morale cumprinse în pericopa evnaghelică, citită la Sfânta Liturghie.

Hristos ne vorbeşte astăzi despre viaţă, despre făgaşul pe care trebuie să umblăm în viaţa noastră. Mântuitorul este modelul desăvârşit de vieţuire, prin modul corect de raportare la lume şi la Dumnezeu.

Biserica reprezintă adunarea oamenilor aflaţi în comuniune unii cu alţii şi toţi cu Dumnezeu, prin împărtăşirea din aceleaşi Sfinte Taine. Legea lui Hristos este neschimbabilă pentru că este desăvârşită.

Hristos ne îndeamnă să Îl urmăm, crezând şi împlinind poruncile Lui. Viaţa trebuie trăită doar prin prizma poruncilor divine, astfel încât toate faptele noastre să fie potrivite credinţei noastre creştine.

Adevărul credinţei a fost formulat în scris de către Sfinţii Părinţi, întruniţi în Sinod, sub oblăduirea Duhului Sfânt. Astfel,  după veacuri, credinţa ortodoxă s-a arătat neclintită şi va dăinui până la sfârşitul lumii, trăită şi propovăduită de fiii lui Dumnezeu.