Trimiterea Duhului Sfânt în lume

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh se mai numeşte şi Cincizecime, întrucât Duhul Sfânt S-a coborât peste Sfinţii Apostoli după cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

După cititrea Sfintei Evanghelii, Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul a rostit cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în istoria mântuirii noastre.

Legea Vechiului Testament a avut menirea de a pregăti omenirea pentru întâmpinarea lui Mesia. În Noul Testament, Iisus Hristos, prin trimiterea Duhului Sfânt în lume, a desăvârşit Legea, pentru ca noi, respectându-o să putem atinge scopul vieţii noastre, asemănarea cu Dumnezeu.

La Cincizecime a avut loc naşterea Bisericii, prin formarea primei comunităţi creştine, care se bucura de lucrarea Duhului Sfânt. Sfânţii Apostoli au primit atunci darul de a fi înţeleşi de toate neamurile, deşi vorbeau aceeaşi limbă. Astfel ei au putut propovădui mai multor popoare Evanghelia, după porunca Mântuitorului: Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Mt. XXVIII, 20)