Evenimente recente

Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena

Astăzi s-a celebrat Sfânta Liturghie în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi a maicii sale Elena. La sfârşitul slujbei, Părintele Protosinghel Ipolit Lazăr a rostit un panegiric, în care a evidenţiat contribuţia extraordinară pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena au avut-o în istoria Bisericii.

Suferinţa - prilej de întâlnire cu Dumnezeu

În toate Bisericile Ortodoxe, astăzi s-a făcut pomenirea slăbănogului pe care Mântuitorul l-a vindecat lângă scăldătoarea Vitezda.  La Sfânta Liturghie, îndată după citirea Sfintei Evanghelii, a urmat predica, rostită de Părintele Arhimandrit Policarp Chiţulescu.

Evanghelia de astăzi ne ilustrează frumuseţea şi puterea tămăduitoare a iubirii de semeni, prin antiteză cu egocentrismul meschin, care duce la neînţelegerea semenilor şi la necunoaşterea lui Dumnezeu.

Duminica femeilor credincioase şi mărturisitoare

Biserica Ortodoxă a rânduit o duminică specială pentru cinstirea femeilor mironosiţe. Astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelia Sfântului Marcu pericopa evanghelică în care se vorbeşte despre femeile mironosiţe. Acestea, mergând la mormânt pentru a unge cu miresme trupul lui Iisus, au găsit piatra care pecetluia intrarea în mormânt, răsturnată, iar înauntru se afla un înger, care le-a întâmpinat cu vestea că Hristos a înviat. Femeile mironosite sunt primele persoane care s-au bucurat de Învierea Mântuitorului Hristos.

Încredinţarea apostolului necredincios

În a doua duminică după Paşti, Biserica Ortodoxă face pomenirea Apostolului Toma, cel care a vrut să îl vadă pe Hristos pentru a crede Învierii Lui. Părintele stareţ, în cuvântul său a spus că Dumnezeu, om făcându-se, murind şi înviind, a biruit moartea pentru ca şi noi toţi să putem lupta cu păcatul şi să biruim.

Astăzi ne folosim de îndoiala lui Toma pentru că prin convingerea lui suntem încredinţaţi de realitatea Învierii lui Iisus Hristos.

Maica lui Dumnezeu este izvorul tămăduirii noastre

Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este înrădăcinată în tradiţia Bisericii Ortodoxe de 1500 de ani. Înainte de a fi împărat, binecredinciosul Leon I cel Mare (457-474) a fost martor de o minune săvârşită de Maica Domnului. Pe când se plimba prin pădurile palatului din Constantinopol, se bucura de vorbele duhovniceşti ale unui sihastru bătrân şi orb, care îl însoţea. Bătrânul spunea despre pădurile acelea că sunt ocrotite de către Maica Domnului pentru pustnicii care vieţuiesc acolo.