Strămutarea Preasfintei Fecioare Maria în slava îngerilor

Astăzi, mai mult ca în orice zi a anului, în toate bisericile ortodoxe s-au înălţat rugăciuni şi cântări de slavă celei care este mai presus de ceruri şi care ne-a născut nouă pe Fiul lui Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului este moment de prăznuire şi de bucurie, pentru că plecând din viaţa aceasta, Preasfânta Fecioară Maria a fost ridicată cu trupul la cer şi stă lângă tronul Fiului său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

După citirea Sfintei Evanghelii, a urmat predica rostită de Părintele Stareţ Nectarie Arhimandritul. În cuvântul său, părintele a evidenţiat valoarea deosebită pe care o are rugăciunea către Maica Domnului. Rugându-ne Preacuratei Maici, câştigăm cel mai mare mijlocitor către Dumnezeu şi dobândim harul Domnului nostru Iisus Hristos.

Preasfânta Fecioară este pricina mântuirii noastre. Ea l-a purtat în pântece pe Fiul lui Dumnezeu, a avut grijă de El şi L-a însoţit tot timpul, observând îndeaproape înfăpturirea mântuirii pentru întreaga lume. Şi în ceruri, Maica Domnului lucrează încă, rugându-se pentru cei care o cinstesc şi cred în Fiul său.