Să crezi în Hristos, iar El te va mântui din orice primejdie

Astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică în care este relatată minunea umblării pe mare şi potolirea furtunii de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Din cuvântul de învăţătură, rostit de Părintele Stareţ Arhimandritul Nectarie, am aflat că Biserica este ca o corabie în care trebuie să ne aflăm, dacă vrem să ajungem la limanul mântuirii.

Viaţa noastră, care este ca un drum pe care înaintăm în fiecare zi, va fi mereu presărată cu necazuri şi încercări din care vom ieşi teferi, doar cerând ajutorul lui Iisus Hristos, bunul cârmaci al călătoriei noastre.

Trebuie să fim înţelepţi şi să realizăm cine ne poate ajuta cu adevărat, pentru a îi oferi încrederea noastră. Sfântul Apostol Petru, căzând în apă, s-a văzut deodată lipsit de protecţia corabiei, dar şi de ajutorul celorlalţi apostoli, cu care se însoţea. Singur Iisus Hristos a fost cel Care l-a putut ajuta pe Petru. A fost nevoie ca apostolul să creadă cu tărie în puterea lui Dumnezeu, pentru a scăpa de la înec. Astfel fiind încredinţat, apostolul a mers pe apă, asemenea lui Hristos şi a fost izbăvit de moarte.

Când ne rugăm, să nu oferim noi lui Dumnezeu soluţii problemelor noastre, pentru că aceasta este o dovadă a neîncrederii în puterea, atotştiinţa şi pronia lui Dumnezeu. Să învăţăm să credem neîndoielnic că Dumnezeu ne poate ajuta şi ne va ajuta, dacă îi cerem acest lucru cu smerenie şi sinceritate. 

Astăzi, 14 august se face Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Astfel, după Sfânta Liturghie s-a săvârşit slujba Vecerniei, în cadrul căreia a fost scos Sfântul Epitaf şi aşezat solemn în mijlocul bisericii, urmând ca seară să se cânte prohodul Maicii Domnului.